8.48 લાખની રકમ ચાંઉ કરનાર વીંછિયાના 5 પોલીસ કર્મચારીઓ વિરૂદ્ધ ગુનો નોંધાયો

18 September 2019 07:44 PM
Rajkot Video

8.48 લાખની રકમ ચાંઉ કરનાર વીંછિયાના 5 પોલીસ કર્મચારીઓ વિરૂદ્ધ ગુનો નોંધાયો


Loading...
Advertisement