સોમનાથ મંદિર ડ્રોન નજારો

13 August 2019 05:50 PM
Veraval
  • સોમનાથ મંદિર ડ્રોન નજારો

આતંકી હુમલાની આઇ.બી.ની ચેતવણી છે ત્યારે 15મી ઓગષ્ટ અને તહેવારોને લઈ સોમનાથ મંદિર ખાતે સઘન સુરક્ષા બંધોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો.


Loading...
Advertisement