‘નો શોર્ટ કટ, ઓન્લી હાર્ડ વર્ક...’ નિષ્ફળતાથી મૂંઝાઈ જવું અને સફળતાથી અંજાઈ જવું એ મારી ફિતરતમાં જ નથી! : ઇન્ડિયન ક્રિકેટર ચેતેશ્વર પૂજારા

12 August 2019 12:11 PM
Sports
 • ‘નો શોર્ટ કટ, ઓન્લી હાર્ડ વર્ક...’ નિષ્ફળતાથી મૂંઝાઈ જવું અને સફળતાથી અંજાઈ જવું એ મારી ફિતરતમાં જ નથી! : ઇન્ડિયન ક્રિકેટર ચેતેશ્વર પૂજારા
 • ‘નો શોર્ટ કટ, ઓન્લી હાર્ડ વર્ક...’ નિષ્ફળતાથી મૂંઝાઈ જવું અને સફળતાથી અંજાઈ જવું એ મારી ફિતરતમાં જ નથી! : ઇન્ડિયન ક્રિકેટર ચેતેશ્વર પૂજારા
 • ‘નો શોર્ટ કટ, ઓન્લી હાર્ડ વર્ક...’ નિષ્ફળતાથી મૂંઝાઈ જવું અને સફળતાથી અંજાઈ જવું એ મારી ફિતરતમાં જ નથી! : ઇન્ડિયન ક્રિકેટર ચેતેશ્વર પૂજારા
 • ‘નો શોર્ટ કટ, ઓન્લી હાર્ડ વર્ક...’ નિષ્ફળતાથી મૂંઝાઈ જવું અને સફળતાથી અંજાઈ જવું એ મારી ફિતરતમાં જ નથી! : ઇન્ડિયન ક્રિકેટર ચેતેશ્વર પૂજારા
 • ‘નો શોર્ટ કટ, ઓન્લી હાર્ડ વર્ક...’ નિષ્ફળતાથી મૂંઝાઈ જવું અને સફળતાથી અંજાઈ જવું એ મારી ફિતરતમાં જ નથી! : ઇન્ડિયન ક્રિકેટર ચેતેશ્વર પૂજારા
 • ‘નો શોર્ટ કટ, ઓન્લી હાર્ડ વર્ક...’ નિષ્ફળતાથી મૂંઝાઈ જવું અને સફળતાથી અંજાઈ જવું એ મારી ફિતરતમાં જ નથી! : ઇન્ડિયન ક્રિકેટર ચેતેશ્વર પૂજારા
 • ‘નો શોર્ટ કટ, ઓન્લી હાર્ડ વર્ક...’ નિષ્ફળતાથી મૂંઝાઈ જવું અને સફળતાથી અંજાઈ જવું એ મારી ફિતરતમાં જ નથી! : ઇન્ડિયન ક્રિકેટર ચેતેશ્વર પૂજારા
 • ‘નો શોર્ટ કટ, ઓન્લી હાર્ડ વર્ક...’ નિષ્ફળતાથી મૂંઝાઈ જવું અને સફળતાથી અંજાઈ જવું એ મારી ફિતરતમાં જ નથી! : ઇન્ડિયન ક્રિકેટર ચેતેશ્વર પૂજારા
 • ‘નો શોર્ટ કટ, ઓન્લી હાર્ડ વર્ક...’ નિષ્ફળતાથી મૂંઝાઈ જવું અને સફળતાથી અંજાઈ જવું એ મારી ફિતરતમાં જ નથી! : ઇન્ડિયન ક્રિકેટર ચેતેશ્વર પૂજારા
 • ‘નો શોર્ટ કટ, ઓન્લી હાર્ડ વર્ક...’ નિષ્ફળતાથી મૂંઝાઈ જવું અને સફળતાથી અંજાઈ જવું એ મારી ફિતરતમાં જ નથી! : ઇન્ડિયન ક્રિકેટર ચેતેશ્વર પૂજારા
 • ‘નો શોર્ટ કટ, ઓન્લી હાર્ડ વર્ક...’ નિષ્ફળતાથી મૂંઝાઈ જવું અને સફળતાથી અંજાઈ જવું એ મારી ફિતરતમાં જ નથી! : ઇન્ડિયન ક્રિકેટર ચેતેશ્વર પૂજારા
 • ‘નો શોર્ટ કટ, ઓન્લી હાર્ડ વર્ક...’ નિષ્ફળતાથી મૂંઝાઈ જવું અને સફળતાથી અંજાઈ જવું એ મારી ફિતરતમાં જ નથી! : ઇન્ડિયન ક્રિકેટર ચેતેશ્વર પૂજારા
 • ‘નો શોર્ટ કટ, ઓન્લી હાર્ડ વર્ક...’ નિષ્ફળતાથી મૂંઝાઈ જવું અને સફળતાથી અંજાઈ જવું એ મારી ફિતરતમાં જ નથી! : ઇન્ડિયન ક્રિકેટર ચેતેશ્વર પૂજારા
 • ‘નો શોર્ટ કટ, ઓન્લી હાર્ડ વર્ક...’ નિષ્ફળતાથી મૂંઝાઈ જવું અને સફળતાથી અંજાઈ જવું એ મારી ફિતરતમાં જ નથી! : ઇન્ડિયન ક્રિકેટર ચેતેશ્વર પૂજારા
 • ‘નો શોર્ટ કટ, ઓન્લી હાર્ડ વર્ક...’ નિષ્ફળતાથી મૂંઝાઈ જવું અને સફળતાથી અંજાઈ જવું એ મારી ફિતરતમાં જ નથી! : ઇન્ડિયન ક્રિકેટર ચેતેશ્વર પૂજારા
 • ‘નો શોર્ટ કટ, ઓન્લી હાર્ડ વર્ક...’ નિષ્ફળતાથી મૂંઝાઈ જવું અને સફળતાથી અંજાઈ જવું એ મારી ફિતરતમાં જ નથી! : ઇન્ડિયન ક્રિકેટર ચેતેશ્વર પૂજારા
 • ‘નો શોર્ટ કટ, ઓન્લી હાર્ડ વર્ક...’ નિષ્ફળતાથી મૂંઝાઈ જવું અને સફળતાથી અંજાઈ જવું એ મારી ફિતરતમાં જ નથી! : ઇન્ડિયન ક્રિકેટર ચેતેશ્વર પૂજારા
 • ‘નો શોર્ટ કટ, ઓન્લી હાર્ડ વર્ક...’ નિષ્ફળતાથી મૂંઝાઈ જવું અને સફળતાથી અંજાઈ જવું એ મારી ફિતરતમાં જ નથી! : ઇન્ડિયન ક્રિકેટર ચેતેશ્વર પૂજારા
 • ‘નો શોર્ટ કટ, ઓન્લી હાર્ડ વર્ક...’ નિષ્ફળતાથી મૂંઝાઈ જવું અને સફળતાથી અંજાઈ જવું એ મારી ફિતરતમાં જ નથી! : ઇન્ડિયન ક્રિકેટર ચેતેશ્વર પૂજારા
 • ‘નો શોર્ટ કટ, ઓન્લી હાર્ડ વર્ક...’ નિષ્ફળતાથી મૂંઝાઈ જવું અને સફળતાથી અંજાઈ જવું એ મારી ફિતરતમાં જ નથી! : ઇન્ડિયન ક્રિકેટર ચેતેશ્વર પૂજારા

તાજેતરમાં ‘ઓસ્ટ્રેલિયા’માં સૌપ્રથમ ‘ટેસ્ટ સીરીઝ’ જીતી ટુર્નામેન્ટમાં 521 રન બનાવનાર ‘હિરો’ ચેતેશ્વર પૂજારા સાથે વિશેષ મુલાકાત : રાજકોટ, ગુજરાત અને દેશનું ગૌરવ એક એવા ભારતીય ક્રિકેટર, જેની ઉપલબ્ધિઓનું લિસ્ટ બહુ જ લાંબુ છે 22 ઓગસ્ટથી ઇન્ડિયા ટુર ઓફ વેસ્ટ ઇન્ડિઝ ટેસ્ટ શ્રેણીમાં જોડાવા જઈ રહેલા ચેતેશ્ર્વર પૂજારાએ ‘સાંજ સમાચાર’ના વાંચકો માટે ચીફ એક્ઝિક્યુટીવ કરણભાઈ શાહ સમક્ષ પોતાના પર્સનલ અને પ્રોફેશ્નલ જીવનનાં અનેક પાસા ઉજાગર કર્યા

(આલેખન : પરખ ભટ્ટ)
(તસ્વીર : દેવેન અમરેલિયા)

"જ્યારે હું ગ્રાઉન્ડમાં ઉતરૂ અને મે જમણો પગ પહેલા રાખ્યો હોય-સદી ફટકારી હોય તો બીજી વાર હું ડાબો પગ પહેલા મુકીને જ એન્ટ્રી લઇશ...” : કોઇપણ પ્રકારની અંધશ્રદ્ધા સુપરસ્ટીશનમાં નથી માનતો

"પૂજા અને મને જ્યારે સમય મળે ત્યારે યુ.કે.માં સમય વિતાવો ગમે છે’

સવારે ત્રણ કલાક અને સાંજે ત્રણ કલાકે અચૂક પ્રેકટીસ-ટે્રનિંગ કરૂં છું

હાલ ચાલી રહેલી ટેસ્ટ મેચ શ્રેણીમાં આગામી 22મી ઓગસ્ટથી ઇન્ડિયા ટુર ઓફ વેસ્ટ ઇન્ડિઝમાં જોડાવા જઈ રહેલા વિશ્વવિખ્યાત ક્રિકેટર ચેતેશ્વર પૂજારાએ ગઈકાલે ‘સાંજ સમાચાર’ને એક્સક્લુઝિવ ઇન્ટરવ્યૂ આપ્યો હતો. જેમાં તેમણે સાંજ સમાચારના ચીફ એક્ઝિક્યુટીવ કરણભાઈ શાહ સમક્ષ વર્લ્ડ-કપથી માંડીને પોતાની કરિયર, શોખ, લગ્નજીવન, દીકરી અને સફળતા-નિષ્ફળતાના અનેક પરિમાણો રજૂ કર્યા. એમની વાતચીતના કેટલાક અંશો અહીં પેશ છે.

વર્લ્ડ કપ
તાજેતરમાં રમાયેલા વર્લ્ડ-કપમાં ભારતની ચોંકાવનારી હાર બાદ સૌ કોઈ ક્રિકેટપ્રેમી નિરાશ થયા હતાં. સોશિયલ મીડિયા પર સારી-નરસી ઘણી બાબતો ફોરવર્ડ થતી રહી. ઇન્ડિયા ટીમના સારા પર્ફોમન્સ પછી પણ ક્યાંક કશીક ચૂક રહી ગઈ હોય એવું સૌને લાગ્યું. જેના વિશે વાત કરતા ચેતેશ્વર પૂજારા જણાવે છે કે, આપણી ટીમનો 18 રનથી પરાજય થયો એ અમારા માટે પણ દુ:ખદ બાબત હતી. બટ ઇટ્સ અ પાર્ટ ઓફ ધ ગેમ! ઓલમોસ્ટ ફાઇનલ સુધી પહોંચ્યા પછી પણ આપણે હારી ગયા, એટલે એ હકીકત તો સ્વીકારવી રહી. પરંતુ ટીમમાં ઘણા યુવાન પ્લેયર્સ છે જેઓ આગામી વર્ષોમાં ફરી એક વખત વર્લ્ડ-કપ ભારત માટે લઈ આવશે.

વર્લ્ડ કપ અથવા એવા જ કોઈ મોટા મેચની વાત આવતી હોય ત્યારે એક ખેલાડી તરીકે ચેતેશ્વર પર કેવું દબાણ હોય છે એ વિષય પર વાત આગળ વધી. ચેતેશ્વરનો મત છે કે ભારતમાં કરોડો લોકો ક્રિકેટ જુએ છે, પસંદ કરે છે, કમેન્ટ કરે છે, વિવેચક બને છે.. એટલે સ્વાભાવિક રીતે જ પ્લેયર પર અપેક્ષા બહુ જ રાખવામાં આવે છે. પરંતુ સમજવા જેવી વાત એ છે કે અગર દરેક મેચમાં સતત પ્લેયર 100 રન કરી શકતો હોત તો બોલરે બોલિંગ કરવાની જરૂરિયાત જ નથી ને! હવે ધીરે ધીરે ચાહકો સમજતાં થયા છે અને નિષ્ફળતા પચાવવાનું પણ શીખ્યા છે, કોઇ ખેલાડી હારવા માટે ન રમે.

‘ધી વોલ : પૂજારા’
અત્યાર સુધીમાં ચેતેશ્વરે પોતાના ફર્સ્ટ કલાસ મેચમાં કુલ 14,729 રનનો આંકડો નોંધાવ્યો છે. ટેસ્ટ મેચમાં 5000થી વધુ રનનો રેકોર્ડ નોંધાયો છે. ઓસ્ટ્રેલિયા ટેસ્ટ સીરિઝમાં ભારતની જીત માટે તેમનો ફાળો સવિશેષ રહ્યો. પરંતુ વન-ડે અને ટી-ટ્વેન્ટીમાં ચેતેશ્વરની પસંદગી નથી થઈ રહી, જે અંગે તેનું મંતવ્ય શું છે એ તેમણે પોતાની વાતચીતમાં જણાવ્યું. તેમનું કહેવું હતું કે ઓ.ડી.આઇ. અને ટી-ટવેેન્ટીઝમાં પસંદગી પામવું એ મારા હાથમાં નથી. હા, મારી ગેમ બાબતે જે ઇમ્પ્રુવમેન્ટની જરૂર હતી જેમાં હું સફળ થયો છું. હવે હું એ તકની રાહ જોઉં છું જ્યારે મને વન-ડે ફોર્મેટમાં રમવા મળે, જેથી હું મારું કૌશલ્ય દેખાડી શકું. અત્યારે મારું કરિયર જે રીતે પ્રગતિ કરી રહ્યું છે એ જોઈને હું ખુશ છું.

ટેસ્ટ મેચ, વન-ડેમાં રમ્યા બાદ આગામી ઇન્ડિયા ટૂર ઓફ વેસ્ટ ઇન્ડિઝમાં બે મેચ માટે રમવા જઈ રહેલા ચેતેશ્વર હાલ પોતાની નેટ પ્રેકટીસ અને ફિટનેસ પર ખૂબ જ ધ્યાન આપી રહ્યા છે. દિવસમાં બે વખત તેઓ મેચ માટેની પ્રેક્ટિસ કરે છે. યોગા સેશન્સ ઉપરાંત બીજી ઘણી એવી ફિટનેસ પ્રવૃત્તિઓ તેઓ દિવસ દરમિયાન કરતા રહે છે. સીરિઝની તારીખ નજીક આવવા લાગતાં તેઓ વધુ મહેનત ચાલુ કરી દે છે. 525 બોલ્સ અને 11 કલાક સુધી પીચ પર રહેનાર ઉપરાંત, પાંચે-પાંચ દિવસ સુધી મેદાન પર રહીને રમનારા એકમાત્ર ખેલાડી તરીકે તેઓ પોતાનો રેકોર્ડ નોંધાવી ચૂક્યા છે. ફક્ત 8 વર્ષની વયે ચેતેશ્વરની ક્રિકેટ ટ્રેનિંગ શરૂ ગઈ હતી. જુનિયર ક્રિકેટ ટીમના વખતથી જ તેઓને લાંબી ઈનિંગ્સ રમવાની આદત પડી ચૂકી હતી.

નિષ્ફળતા
ચેતેશ્વર પૂજારાનો અત્યાર સુધીનો ગ્રાફ જોતાં એવું સમજાય કે તેમણી ક્રિકેટ કરિયરમાં તેમણે સફળતા-નિષ્ફળતા બંને એકસરખા પ્રમાણમાં પચાવી છે. 2018માં ઇંગ્લેન્ડમાં પહેલી મેચમાં ડ્રોપ બાદ એ પછીના મેચમાં તેઓ પરત ફર્યા ત્યારે બમણા જુસ્સાથી રમ્યા હતાં અને સદી ફટકારી જેના વિશે તેઓ માને છે કે આત્મવિશ્વાસ માણસ માટે ખૂબ જરૂરી છે. સય્થી અગત્યની વાત એ કહી શકાય કે તમારા ફિલ્ડમાં તમે નિષ્ણાંત હો એમ છતાં તક ન મળી રહી હોય તો પણ પ્રેકિટસ કરતા રહેવી જોઈએ. મહેનત ક્યારેય એળે નથી જતી. ભવિષ્યમાં મળી શકનારી તક માટે તૈયાર રહેવું અત્યંત જરૂરી છે. એ સમયે ક્રોધ કરવાથી, ગભરાવાથી કંઈ ફર્ક નથી પડતો.

અંધશ્રદ્ધા
ઘણા બધા ક્રિકેટર અંધશ્રદ્ધા ધરાવતાં હોય છે. ચેતેશ્વરને એ અંગે પૂછવામાં આવતાં તેમણે જણાવ્યું કે અંધશ્રદ્ધા એ માનવીના મનનો વહેમ છે. હું ગેમ માટે આપવામાં આવતાં હાર્ડ-વર્કને મહત્વ આપતો આવ્યો છું. કદાચ આવી બધી માન્યતાઓને લીધે પ્લેયર વધારે રન કરતો હોવાનું ભ્રમણા ધરાવતો થઈ જાય છે, પરંતુ વાસ્તવિકતા ફક્ત કઠોર પરિશ્રમ અને ડિસિપ્લીનને જ અનુસરે છે.

સામાજીક જવાબદારી
રાજકોટના જામનગર રોડ પર ચેતેશ્વર પૂજારાના પિતા શ્રી અરવિંદભાઈ એક ક્રિકેટ એકેડમી ચલાવી રહ્યા છે, જેમાં તેઓ ટેલેન્ટેડ બાળકોને તદ્દન નિ:શુલ્ક ટ્રેનિંગ આપીને એમનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બનાવવાના પ્રયાસોમાં લાગેલા છે. સમાજને કંઈક પ્રદાન કરવાના હેતુથી આ કાર્યની શરૂઆત થઈ છે. ચેતેશ્વર પોતે પણ સમયાંતરે ત્યાંના 35 બાળકોને રમત માટેની અમુક ખાસ ટીપ્સ આપતા રહે છે.

31 વર્ષીય ઇન્ડિયન ક્રિકેટરને નિવૃત્તિ બાદ કઈ પ્રવૃત્તિમાં વ્યસ્ત થવાની ઇચ્છા છે એ વિશે વાત કરતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે હજુ તો મેં કંઈ જ વિચાર્યુ નથી. મારી સામે લાંબી ક્રિકેટ કરિયર છે, જેમાં હું બેસ્ટ પર્ફોમન્સ આપવા માંગુ છું. પોલિટિક્સ કે અન્ય ક્ષેત્રોમાં પદાર્પણ કરવાનો મારો વિચાર સુદ્ધાં નથી. નાનો હતો ત્યારે કોઇક બિઝનેસ કરવાનું મન હતું પરંતુ અત્યારે તો મારું ફોકસ માત્ર ક્રિકેટ છે.

‘પિતા કડક સ્વભાવના હતા..’ બાળપણમાં મેં હોળી, ધુળેટી, મકરસંક્રાતિની ઉજવણી નથી કરી
"મારા પિતા ખૂબ જ કડક સ્વભાવના હતાં. નાનપણમાં હું ક્રિકેટ પ્રેકિટસ ચૂકી ન જઉં એ માટે તેમણે મને ક્યારેય કોઈ તહેવારો ઉજવવાની મંજૂરી ન આપી. હોળી-ધૂળેટી-દિવાળી-મકરસંક્રાંતિ મેં ઉજવી જ નથી. આંખમાં રંગ જાય, ફટાકડાને કારણે હાથ દાઝી જાય કે પછી પતંગને લીધે આંગળીમાં ચીરા પડશે એવી ભીતિથી તેમણે મને તહેવારોથી દૂર રાખ્યો. આજે જ્યારે પાછળ ફરીને જોઉં છું ત્યારે સમજાય છે કે મારા માટે એ કેટલું ઉપયોગી નીવડ્યું! જોકે, આજે તો મારા પિતા સહિત પરિવારના દરેક સભ્યો તહેવારોની ઉજવણી સાથે મળીને કરે છે.”

‘ગ્લેમર-પાર્ટીથી દૂર રહું છું’ : મારા ગુરૂદેવ પૂ. હરિચરણદાસજી મહારાજ
દરેક રમતના ખેલાડીઓનો મત એ જ છે કે દિવસ દરમિયાનનું રૂટિન વ્યવસ્થિત રીતે અનુસરવું જોઈએ. હું ગ્લેમરસ પાર્ટી કે અન્ય કોઈ ઇવેન્ટમાં નથી જતો. સ્વભાવે હું અત્યંત ધાર્મિક વ્યક્તિ છું. પૂજ્ય શ્રી હરિચરણદાસ મહારાજ મારા ગુરૂદેવ છે અને દરેક કપરા સંજોગોમાં તેમની હાજરી મેં સતત અનુભવી છે.

‘પૂજીભાઇ, ચિન્ટુ અને સ્ટીવ પૂજારા’ : ચેતેશ્વરના હુલામણા નામ
નજીકના લોકો, પરિવારજનો તેને ‘ચિન્ટુ’ કહે છે. સૌરાષ્ટ્રના ટીમ પ્લેયર્સ પૂજીભાઇ પણ કહે છે અને ઇંગ્લેન્ડમાં કાઉન્ટીના ટીમ મેમ્બર્સ ‘સ્ટીવ’ કહે છે. ‘સ્ટીવ’ કહેવા પાછળનું કારણ એમને પણ નથી ખબર તે મજાકમાં જણાવે છે કે કદાચ ‘ચેતેશ્વર’ નામ તેમને કહેવું અઘરૂ પડે છે.

ક્રિકેટ સિવાય પ્લે સ્ટેશન ખૂબ પસંદ : વિરાટ અને ધવન સાથે જબરી સ્પર્ધા થાય
પ્લે સ્ટેશનની વાત આવે ત્યારે મારું અગ્રેસિવ અને કોમ્પીટેટીવ સ્વભાવ જોવા મળે છે! વિરાટ કોહલી, મુરલી વિજય, શિખર ધવન સાથે હું સીધો સ્પર્ધામાં ઉતરું છું. મને પ્લે સ્ટેશનમાં કોઇ ચેલેન્જ કરે ત્યારે હું એને જબરદસ્ત ટક્કર આપું છું. ક્રિકેટ-ગ્રાઉન્ડ પર મારી ચિચિયારી અને બૂમો જેટલા નહીં સંભળાયા હોય એટલા હું પ્લે સ્ટેશન રમતી વખતે પાડતો હોઉં છું!
ચેતેશ્વર પૂજારા વિષે
- રપ જાન્યુઆરી 1988ના રોજ રાજકોટ ખાતે જન્મ
- પિતા અરવિંદ પૂજારા-કાકા બીપીન પૂજારા બંને ઉમદા રણજી ક્રિકેટરો રહી ચૂકયા છે
- પહેલો ટેસ્ટ : 9 ઓકટોબર, ર010-ઓસ્ટ્રેલિયા સામે
- કઇ કઇ ટીમો માટે રમી ચૂકયા છે : ભારત, સૌરાષ્ટ્ર, કોલકતા નાઇટ રાઇડર્સ, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર, કિંગ્સ ઇલેવન પંજાબ, ડર્બીશાયર, યોર્કશાયર-નોટીંગહામશાયર
- ટેસ્ટમાં 68 મેચમાં પ4ર6 રન કર્યા છે જેમાં 18 સદી અને ર0 અર્ધ સદી : હાઇએસ્ટ સ્કોર-206(નોટઆઉટ)
- ત્રીજા ભારતીય બેટસમેન જેને ટેસ્ટના તમામ પાંચ દિવસ બેટીંગ કરી છે
- ટેસ્ટ મેચમાં પરપ બોલ રમી એક માત્ર ભારતીય ક્રિકેટર : રાંચીમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે 11 કલાક બેટીંગ કર્યુ
- પૂજારા ગુજરાત રાજ્યના ચૂંટણી કમીશનના ‘બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર’ છે
- ટેસ્ટ મેચમાં સૌથી ઝડપી 1000 રન બનાવનાર બીજા ભારતીય ક્રિકેટર

‘લગ્ન પહેલા પૂજાને મારા ક્રિકેટ કેરીયર વિષે કંઇ જ માહિતી ન હતી...’
પુજા સાથે મારી સગાઈ થઈ ત્યારે એને મારા ક્રિકેટ કરિયર વિશે કોઈ જ માહિતી નહોતી. અલબત્ત, મારા સાસુ માઁ અને સાળાને મારા વિશે બધી જ જાણ હતી. 2013ની સાલમાં અમારા લગ્ન થયા બાદ પુજાને ક્રિકેટ વિશે અથથી લઈને ઇતિ સુધીની બધી જ ખબર પડવા માંડી છે. ગયા વર્ષે 2018માં અમારે ત્યાં એક સુંદર બેબી-ગર્લ અદિતીનો જન્મ થયો, જેના આવ્યા પછી મારી જિંદગીમાં ભાવનાત્મક પરિવર્તન આવ્યું છે.


Loading...
Advertisement