રાજકોટના જામનગર રોડ પર આવેલ ફેકટરીમાં લાગી આગ, આગ લાગતા ત્રણ ફાયર ફાયટર પહોંચ્યા ઘટના સ્થળે

22 July 2019 07:39 PM
Rajkot Video

રાજકોટના જામનગર રોડ પર આવેલ ફેકટરીમાં લાગી આગ, આગ લાગતા ત્રણ ફાયર ફાયટર પહોંચ્યા ઘટના સ્થળે


Loading...
Advertisement