અમદાવાદ: ઉદઘાટનના દિવસે ટોચના સોનીએ શોરૂમ બહાર મંડપ ઊભો કરતા રૂ.૧ લાખનો દંડ

20 July 2019 05:59 PM
Ahmedabad Gujarat
  •  અમદાવાદ: ઉદઘાટનના દિવસે ટોચના સોનીએ શોરૂમ બહાર મંડપ ઊભો કરતા રૂ.૧ લાખનો દંડ
  •  અમદાવાદ: ઉદઘાટનના દિવસે ટોચના સોનીએ શોરૂમ બહાર મંડપ ઊભો કરતા રૂ.૧ લાખનો દંડ
  •  અમદાવાદ: ઉદઘાટનના દિવસે ટોચના સોનીએ શોરૂમ બહાર મંડપ ઊભો કરતા રૂ.૧ લાખનો દંડ
  •  અમદાવાદ: ઉદઘાટનના દિવસે ટોચના સોનીએ શોરૂમ બહાર મંડપ ઊભો કરતા રૂ.૧ લાખનો દંડ

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોેશનની ટીમ એ સ્થળે પહોંચી કંપનીને એક લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકારી મેમો પકડાવ્યો હતો.


Loading...
Advertisement