ત્રણ Exit Poll ના પ્રમાણે ક્યાં રાજ્યમાં કોને કેટલી બેઠકો મળશે

20 May 2019 01:17 AM
India Politics
  • ત્રણ Exit Poll ના પ્રમાણે ક્યાં રાજ્યમાં કોને કેટલી બેઠકો મળશે

સી-વોટર, જન કી બાત અને ટુડેઝ ચાણક્યનો રાજ્ય પ્રમાણેના આંકડા

Advertisement

ઉત્તર પ્રદેશ : કુલ બેઠક : 80
સી- વોટર
NDA : 38
UPA : 2
મહાગઠબંધન : 40

જન કી બાત :
NDA : 46-57
UPA : 2-4
મહાગઠબંધન : 21-32

ચાણક્ય :
NDA : 65
UPA : 2
મહાગઠબંધન : 13


પશ્ચિમ બંગાળ : કુલ બેઠક : 42
સી- વોટર
NDA : 11
UPA : 2
TMC : 29
અન્ય : 0

જન કી બાત :
NDA : 18-26
UPA : 3
TMC : 13-21
અન્ય : 0

ચાણકય:
NDA : 18
UPA : 1
TMC : 23
અન્ય : 0

બિહાર : કુલ બેઠક : 40
સી વોટર :
NDA : 33
UPA : 7
અન્ય : 0

જન કી બાત
NDA : 28-31
UPA : 11-8
અન્ય : 1

ચાણક્ય :
NDA : 32
UPA : 8
અન્ય : 0

તામિલ નાડું : કુલ બેઠક: 38
સી વોટર :
NDA - AIADMK : 11
UPA - DMK: 27
અન્ય : 0

જન કી બાત
NDA - AIADMK : 9-13
UPA - DMK : 15-29
અન્ય : 0

ચાણક્ય:
NDA - AIADMK : 6
UPA - DMK : 31
અન્ય : 1

કર્ણાટક : કુલ બેઠકો : 28
સી વોટર :
NDA : 18
UPA : 9
અન્ય : 1

જન કી બાત
NDA : 18-20
UPA : 7-10
અન્ય : 0-1

ચાણક્ય :
NDA : 23
UPA : 5
અન્ય : 0

ગુજરાત : કુલ બેઠકો : 26
સી વોટર :
NDA : 22
UPA : 4
અન્ય : 0

જન કી બાત
NDA : 22-23
UPA : 3-4
અન્ય : 0

ચાણક્ય :
NDA : 26
UPA : 0
અન્ય : 0


આંધ્ર પ્રદેશ : કુલ બેઠકો : 25
સી વોટર :
NDA : 0
UPA : 0
YSRCP : 11
TDP : 14

જન કી બાત
NDA : 0-1
UPA : 0
YSRCP : 13-16
TDP : 12-8

ચાણક્ય :
NDA : 0
UPA : 0
YSRCP : 8
TDP : 17

મધ્ય પ્રદેશ : કુલ બેઠકો : 29
સી વોટર :
NDA : 24
UPA : 5
અન્ય : 0

જન કી બાત
NDA : 21-24
UPA : 8-5
અન્ય : 0

ચાણક્ય:
NDA : 27
UPA : 2
અન્ય : 0

દિલ્હી : કુલ બેઠકો : 7
સી વોટર :
NDA : 7
UPA : 0
આપ : 0

જન કી બાત
NDA : 6-7
UPA : 0
આપ : 0-1

ચાણક્ય :
NDA : 7
UPA : 0
આપ : 0

જમ્મુ & કાશ્મીર : કુલ બેઠકો : 6
સી વોટર :
NDA : 3
UPA : 3
PDP : 0

જન કી બાત
NDA : 1-2
UPA : 3-4
PDP : 0

હરિયાણા : કુલ બેઠકો : 10
સી વોટર :
NDA : 9
UPA : 1
અન્ય : 0

જન કી બાત
NDA : 8-9
UPA : 0-2
અન્ય : 0-1

ચાણક્ય :
NDA : 10
UPA : 0
અન્ય : 0

છત્તીસગઢ : કુલ બેઠકો : 11
સી વોટર :
NDA : 6
UPA : 5
અન્ય : 0

જન કી બાત
NDA : 5-6
UPA : 5-6
અન્ય : 0

ચાણક્ય:
NDA : 9
UPA : 2
અન્ય : 0

ઝારખંડ : કુલ બેઠકો : 14
સી વોટર :
NDA : 6
UPA : 8
અન્ય : 0

જન કી બાત
NDA : 9-8
UPA : 1
JMM : 3-4
JBM : 1

ચાણક્ય :
NDA : 10
UPA : 4
અન્ય : 0

પંજાબ : કુલ બેઠકો : 13
સી વોટર :
NDA : 2
UPA : 9
અન્ય : 0

જન કી બાત
NDA : 4
UPA : 9
અન્ય : 0

ચાણક્ય :
NDA : 6
UPA : 6
આપ : 1
અન્ય : 1

તેલંગાણા : કુલ બેઠકો : 17
સી વોટર :
NDA : 1
UPA : 1
TRS : 14
AIMIM : 1

જન કી બાત
NDA : 1
UPA : 1-0
TRS : 14-15
AIMIM : 1

ચાણક્ય :
NDA : 1
UPA : 1
TRS : 14
AIMIM : 1

કેરળ : કુલ બેઠકો : 20
સી વોટર :
NDA : 0
UPA : 15
LDF : 5

જન કી બાત
NDA : 2
UPA : 14-16
LDF : 4-5

ચાણક્ય:
NDA : 0
UPA : 16
LDF : 4

ઓડિસા : કુલ બેઠકો : 21
સી વોટર :
NDA : 10
UPA : 0
BJD : 11

જન કી બાત
NDA : 11-13
UPA : 1-0
BJD : 7-9

ચાણક્ય :
NDA : 14
UPA : 0
BJD : 7

રાજસ્થાન : કુલ બેઠકો : 25
સી વોટર :
NDA : 22
UPA : 3
અન્ય : 0

જન કી બાત
NDA : 19-23
UPA : 6-3
અન્ય : 0

ચાણક્ય :
NDA : 25
UPA : 0
અન્ય : 0

મહારાષ્ટ્ર : કુલ બેઠક : 48
ચાણક્ય :
NDA : 38
UPA : 10
અન્ય : 0

હિમાચલ પ્રદેશ : કુલ બેઠકો : 4
ચાણક્ય
NDA : 4
UPA : 0
અન્ય : 0

આસામ : કુલ બેઠક : 14
ચાણક્ય
NDA : 10
UPA : 3
અન્ય : 1

ઉત્તરાખંડ : કુલ બેઠક : 5
ચાણક્ય
NDA : 5
UPA : 0
અન્ય : 0


Advertisement