પ્રભુ મહાવી૨ની માતાને આવેલ ૧૪ મહા સ્વપ્નનું મહાત્મ્ય

15 April 2019 06:18 PM
Rajkot
  • પ્રભુ મહાવી૨ની માતાને આવેલ ૧૪ મહા સ્વપ્નનું મહાત્મ્ય
  • પ્રભુ મહાવી૨ની માતાને આવેલ ૧૪ મહા સ્વપ્નનું મહાત્મ્ય

Advertisement

દરેક તીર્થંકરની માતાને ચૌદ મહા સ્વપ્ન આવે છે.માતા ત્રિશલા પોતાને આવેલા સપનાની વાત મહારાજા સિધ્ધાર્થને કરે છે.રાજા કૂશળ સ્વપ્ન પાઠકોને બોલાવી તેના અથેને જાણે છે. જૈન સાહિત્યકાર મનોજ ડેલીવાળા તથા જૈન એડવોકેટ ફોરમના રાષ્ટ્રીય સદ્સ્ય ધારાશાસ્ત્રી કમલેશ શાહે જણાવ્યું કે મહાવીર જન્મ કલ્યાણક મહોત્સવ 17/4/19ના આવી રહ્યો હોય, ચાલો....આપણે પણ મહા સ્વપ્નાઓનું મહાત્મય જાણીયે....
(1) હાથી : હે માતા... આપનો પુત્ર જગતમાં હાથીને જેમ નિર્ભય થઇને વિચરશે.
(2) ઋષભ: આવનાર વીર પુત્ર તેના જ્ઞાન અને ચારિત્ર બળથી વિષય - કષાયરૂપી કાદવ - કીચડમાં સંસારમાં ફસાયેલા અનેક જીવોને બહાર કાઢશે.
(3) સિંહ : આ શુરવીર પુત્ર સિંહની જેમ પરાક્રમી બની શાસનની ધુરા સંભાળશે. નીડર - નિર્ભય બનીને વિચરશે.
(4) લક્ષ્મી : હે માતા ...આપનો પુત્ર ભૌતિક લક્ષ્મીનો ત્યાગ કરી શાશ્વતી એવી મોક્ષ લક્ષ્મીને વરશે.
(5) પુષ્પની બે માળા : આવનાર બાળક મોટો થઇ આગાર અને અણગાર ધર્મ સમજાવી તીથેની સ્થાપના કરશે.
(6) ચંદ્ર : હે માતા... આપનો પુત્ર ચંદ્ર સમાન શીતળ તેમજ સૌમ્ય હશે.
(7) સૂયે : આવનાર બાળક જગતમાંથી મિથ્યાત્વના અંધારા દૂર કરી સૂર્ય સમાન તેજસ્વી - ઓજસ્વી બનશે.
(8) ધજા : જેમ મંદિર પર રહેલી ધજાથી દૂરથી ખ્યાલ આવે છે તેમ આપના પુત્રની પણ યશ કીર્તિ દૂર - સુદૂર ફેલાશે.
(9) કળશ : અમૃતના કળશમાંથી જેમ અમૃતપાન કરાવી શકાય તેમ આપનો લાલ...જિનવાણી રૂપી જ્ઞાનામૃત પીવડાવશે.
(10) પદ્મ સરોવર : શુભ અને પ્રેમનું પ્રતિક છે,આવનાર બાળક જયાં પણ જશે પ્રેમ અને પ્રસન્નતા ફેલાવશે.
(11) ક્ષીર સમુદ્ર : હે માતા...તમારો પુત્ર સમુદ્રની જેમ અનેક જીવાત્માનો આધાર બનશે.
(12) દેવ વિમાન : સદ્દગતિનું પ્રતિક છે.હે માતા... તમારૂ સંતાન અનેકના સદ્ગતિનું નિમિત્ત બનશે અને સ્વયં સિદ્ધ ગતિને વરશે.
(13) રત્ન રાશિ : ભૌતિક સમૃદ્ધિને પ્રગટ કરવા માટે જેમ લક્ષ્મીનું મહત્વ છે એવી રીતે આત્મિક ગુણોને પ્રગટ કરવા રત્ન રાશિનું મહત્વ છે.
(14) અગ્નિ : હે...રત્નકુક્ષિણી માતા...જેવી રીતે અગ્નિ પ્રજવલિત થવાથી અંધારું ચાલ્યું જાય છે તેમ આપનો લાડકવાયો કેવળ જ્ઞાન અને કેવળ દશેનને પ્રાપ્ત કરી દુનિયાનો પ્રકાશનો પૂંજ અને તારણહાર બનશે.


Advertisement