ભાવનગરની જૈન પરિવારની દીકરી મુમુક્ષુ મીન્જલ શાહ તા.૧૪ના વેલેન્ટાઈન ડેના દિને પ્રવ્રજયાગ્રહણ કરશ

11 February 2019 03:06 PM
Bhavnagar
  • ભાવનગરની જૈન પરિવારની દીકરી મુમુક્ષુ મીન્જલ શાહ  તા.૧૪ના વેલેન્ટાઈન ડેના દિને પ્રવ્રજયાગ્રહણ કરશ

દીક્ષા દાનેશ્ર્વરી અા.ભ ગુણરત્ન સૂરિજીમની નિશ્રામાં : તા. ૧૪મીના મુમુક્ષુઅો પ્રવ્રજયાના પંથે પગલા માંડશે

Advertisement

ભાવનગર તા. ૧૧ ભાવનગરમાં રૂપાણી સ્થિત મૂળ વરલ ગામનાં વતનીની જેઅો જૈન પરિવારની દિકરી મીન્જલ શાહ, માતા નિમૅલાબેન અને પિતા ધીરજલાલ તેમની ર૭ વષૅની દીકરી મીન્જલ અાગામી ૧૪ ફેબુ્રઅારી વેલેન્ટાઈનરુડેનાં દિવસે દિક્ષા અંગીકારકરી પ્રભુ મહાવીર સાથે પ્રીતથી બંધાઈ જશે. વતૅમાન સમયમાં પેઢી ભૌતિક સુખો અને ટેકનોલોજી તેમજ મોજશોખમાં રત રહે છે ત્યારે અા યુવા પેઢી યોગ્ય રાહ ચીધતા સુરતમાં અેક સાથે અાઠ યુવતીઅો સાથે ભાવનગરનાં જૈન પરિવારની દીકરી મીન્જલ ધીરજલાલ શાહ પણ સંસારના મોહ માયા છોડી સંયમ ગ્રહણ કરશે. અાગામી ૧૪ ફેબુ્રઅારીનાં જયારે યુવાઅો વેલેન્ટાનરુડેની ઉજવણીમાં વ્યસ્ત હશે. ત્યારે અા અાઠેક યુવતીઅો સંસારનાં રંગો છોડી સ્વેત વસ્ત્રો અપનાવી પરમાત્માનાં પંથે ડગ માંડશે. કૈલાશનગર શ્ર્વેતાન્બરમૂતિૅપૂજક જૈન સંઘનાં અાંગણે પ્રથમવાર દિક્ષા દાનેશ્ર્વર અાચાયૅગુણરત્નસૂરીસ્વરજી મહારાજની નિશ્રામાં અાગામી તારીખ ૧૪ ફેબુ્રઅારીનાં રોજ ગુજરાત, રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ભારતનાં ૮ મુમુક્ષુઅો દિક્ષા ગ્રહણ કરશે. દિક્ષા દાનેશ્ર્વરીનાં હસ્તે ગત વષૅ ૪૧૦ મી દિક્ષાની નોંધ ગ્રીનીશ બુક અોફ વલ્ડૅ રેકોડૅની ટીમે લીધી હતી. મીન્જલનાં પિતા શિહોરનાં વરલ ગામે કરિયાણાની દુકાન ધરાવતા હતા અને મીન્જલે પિતાની છત્ર છાયા નાની ëમરમાં જ ગુમાવેલી હતી ત્યારબાદ મોટાભાઈ અને અન્ય ૩ સગી બહેનોનાં તેમજ માતાનાં સંંગાથે ઉછેર થયેલ. મીન્જલ બાળપણથી ભાવનગરનાં જૈનોની તીથૅનગરી અેવી પવિત્ર ભૂમિ પાલીતાણા ખાતે શ્રાવિકાશ્રમમાં બેચલર અોફ અાટૅસ સુધી અભ્યાસ પૂણૅ કયોૅ હતો. મીન્જલમાં નાનપણથી ધમૅનાં êડા સંસ્કારોનું ઘડતર થયેલ છે અને પંચપ્રતીકમળ અને જૈનોનાં જીવીચારઅેવા અનેક શાસ્ત્રોનો êડાણ પૂવૅક અભ્યાસ કરી સાથે સાથે પાલીતાણાની ૯૯ યાત્રા અને પગપાળા સંઘ પણ કરેલ છે. હોમ સાયન્સમાં ગે્રજયુઅેશન કરેલું છે અને ર૭ વષૅની ëમરે સાઘ્વી પ્રમોદેરેખાજી સાથે બે વષૅ રહી સંયમ માગૅની તાલીમ લીધી છે.


Advertisement