Dharmik News

24 April 2019 01:29 PM

ધર્મની ધજા

પુ૨ાણા જમાનાની વાત છે તે સમયે વિમાન, મોટ૨ગાડીની શોધખોળ થઈ ન હતી. જમીન વ્યવહા૨ તે સમયે બળદગાડી કે ઘોડા-ગાડીથી થતો અને દેશ-દેશાંત૨નો વ્યવહા૨ તથા વ્યાપા૨ વહાણો દ્વા૨ા થતો. એક દેશમાં જે વસ્તુ વધુ બનતી તે ...

23 April 2019 12:50 PM

સાવધાનીના સૂર

સત્યતાની શકિતની નિશાની અે છે કે (સાધક) સદા નિભૅય હશે. સત્યતાની શકિતવાળો અાત્મા સદા બેફિકર નિશ્ર્િંચત હોવાને કારણે. નિભૅય હોવાને કારણે ખુશીમાં નાચતો રહેશે. જયાં ભય છે, ચિંતા છે ત્યાં ખુશીમાં નાચવાનું હ...

22 April 2019 01:04 PM

સમય અને માનવ

માનવ અને સમય વચ્ચેનું અા લાંબુ અંતર ચિરકાળથી ચાલ્યું અાવે છે. માનવ અાજસુધી તે અંતર મિટાવી શકયો નથી. તેથી તે મુંઝાયેલો રહે છે. અેનામાં અનેક તોફાનો જાગે છે. નહોતી શાંતિ, નહોતો અારામ પણ અેને શી ખબર કે સમ...

20 April 2019 01:12 PM

'સત્ય અને સીતમ'

સત્યને પ્રથમ દષ્ટિઅે સમાજે કયારેય સ્વીકાયુઁ નથી. અને માટે સત્યના માગૅે જનારોન માટે સીતમ સહેવા અે સ્વાભાવિક હકીકત છે. સમાજમાં અેવા ઘણા લોકો છે જેઅો ક્ષણે ક્ષણે જૂઠના સહારે જ કમૅ કરે છે. સત્યને અને અેમન...

19 April 2019 03:13 PM

ગંભી૨તા ગુણોનો ૨ાજા

ગંભી૨તા અર્થાત અંતર્મુખતા. ગંભી૨ વ્યક્તિ અર્થાત શાંત, સૌમ્ય, ધૈર્યવત, વિચા૨શીલ, સહનશીલ વ્યક્તિ. ગંભી૨તા સર્વશ્રેષ્ઠ ગુણ છે. ગંભી૨તાની સાથે હર્ષ્ાિતમુખતાનું બેલેન્સ જરૂ૨ી છે. ગંભી૨તાને ગુણોનો ૨ાજા તો હ...

18 April 2019 03:53 PM

''કળા'' ઈશ્ર્વરની અમૂલ્ય ભેટ

ઈશ્ર્વરની રચના અેવી અા સૃષ્ટિની તમામ સરિતાઅો અાખરે સાગરને મળે છે. અેવી જ રીતે વિશ્ર્વની પ્રત્યેક કળાની મંઝિલ અંતે ઈશ્ર્વર સુધી પહોંચે છે. કારણ કે બધી જ કળાઅો માણસને ઈશ્ર્વર તરફથી મળેલી અેક અમૂલ્ય ભેટ ...

17 April 2019 03:04 PM

'વૃતિ અને પ્રવૃતિ'

માનવી સામાજીક પ્રાણી છે. મનુષ્ય સમાજમાં જન્મે છે. સમાજમાં જીવે છે. અને સમાજમાં મૃત્યુ પામે છે. માનવી ટાપુ પર અેકલો રહી જીવી શકે નહિ તેને સંગઠનમાં રહેવું ગમે છે. માનવી પે્રમાળ પ્રાણી છે. તે દરેક સાથે મ...

16 April 2019 03:40 PM
આવતીકાલે ભગવાન મહાવી૨ જન્મ કલ્યાણક મહોત્સવ

આવતીકાલે ભગવાન મહાવી૨ જન્મ કલ્યાણક મહોત્સવ

પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા ત્રિલોકીનાથ વીર વર્ધમાન - મહાવીરનો આત્મા કમેના સંયોગે ઋષભદત્ત બ્રાહ્મણના ઘેર માતા દેવાનંદાની કુક્ષિમાં 82 રાત્રિ રહ્યા બાદ દેવો દ્વારા ગર્ભનું સંહરણ થયું.માતા ત્રિશલાને અર્ધ જાગૃત ...

16 April 2019 01:10 PM

‘સ્વયં ને ન ભૂલીએ’

એક વખત અગિયાર યાત્રીઓ એક નગરથી બીજા નગર તરફ જઈ રહ્યા હતા ત્યાં રસ્તામાં એક નદી આવતી હતી, હવે તેઓએ વિચાર્યુ કે કોઈ સાધન વગર આ નદી પાર કરવી કેવી રીતે? તેમાંથી એક બુધ્ધિવાને કહ્યું- ‘ઘભરાવ નહીં આપણ...

15 April 2019 01:21 PM

કરૂણાની ભાષા

અેક વનમાં અેક ઋષિ તેમના શિષ્ય પારંગત સાથે રહેતા હતા. તે અેક અાજ્ઞાકારી શિષ્ય હતો. અેક વખતે ઋષિઅે તેમને બોલાવીને કહ્યુંરુ 'વત્સ, તું ઘણા સમયથી મારી સેવા કરી રહયો છે, તે દરમિયાન જે મારી પાસે જ્ઞાન હતું ...

13 April 2019 03:09 PM

સેવા અને સાધના

સવૅ પ્રાણીઅોમાં માનવજીવન સવોૅતમ જીવન છે. જેમાં સેવારુભાવનાનાં સુમન ખિલેલાં છે તે માનવજીવન અતિ શ્રેષ્ઠ જીવન છે. સેવાભાવના જ બીજાઅોને પોતાના જેવા બનાવે છે. અન્ય અાત્માઅોની સેવા કરવાથી સ્વાભાવિક રીતે તેમ...

13 April 2019 02:05 PM
૨ામલલ્લાના જન્મ વધામણાનો અને૨ો થનગનાટ: કાલે ઠે૨ઠે૨ શોભાયાત્રા

૨ામલલ્લાના જન્મ વધામણાનો અને૨ો થનગનાટ: કાલે ઠે૨ઠે૨ શોભાયાત્રા

૨ાજકોટ તા. ૧૩૨ામચં કૃપાલુ ભજમન હ૨ન ભવભય દારૂણં...ના ભક્તિભાવ સાથે આવતીકાલે શ્રી૨ામચંજીના જન્મ વધામણા ૨ાજકોટ સહિત સમગ્ર સૌ૨ાષ્ટ્ર-કચ્છમાં અને૨ા ઉલ્લાસ સાથે થશે. આવતીકાલે ઠે૨ ઠે૨ શોભાયાત્રા, પૂજન અર્ચન,...

12 April 2019 02:22 PM

પ્રેમનું પ્રભુત્વ

વસ્તુઓના મૂલ્યોમાં વૃધ્ધિ થઈ ૨હી છે જયા૨ે જીવનના મૂલ્યમાં ઘટાડો થઈ ૨હયો છે. ચા૨ે ત૨ફ મૂલ્યોનો અર્થાત સદગુણોનો હ્રાસ થઈ ૨હયો છે. વ્યક્તિગ ક્ષ્ોત્રે, સામાજિક ક્ષ્ોત્રે, ૨ાજકીય ક્ષ્ોત્રે, મૂલ્યોની સ્થાપન...

11 April 2019 01:11 PM
દલ-દેવળીયા ગામે શનિવારથી શ્રી રામકથા પારાયણનો પ્રારંભ

દલ-દેવળીયા ગામે શનિવારથી શ્રી રામકથા પારાયણનો પ્રારંભ

(હષૅલ ખંધેડીયા) નવાગામ તા. ૧૧ દલરુદેવાળિયા સમસ્ત ભરવાડ સમાજ તથા ગ્રામજનો દ્રારા તા. ૧૩રુ૪ થી તા. ૧૯રુ૪ સુધી વકતા રમેશભાઈ અોઝાના શિષ્ય પ્રકાશભાઈ પી. જાેશી (શેઠવડાળા) કથાનું રસપાન કરાવશે તથા ૧પરુ૪ ના રા...

11 April 2019 01:08 PM

મનોબળ

અાજથી ત્રસ્ત, ગ્રસ્ત અને તનાવયુકત માનવજાત ઝંખે છે શાંતિ, પરમશાંતિ, વિષાદગ્રસ્ત અવસ્થામાંથી પસાર થઈ રહેલી માનવજાતની ઝંખના છે શાંતિ. મનની, તનની અને અાત્માની. અા શાંતિ પામવા માટે માનવ વિજ્ઞાનનું શરણ લે છ...