આવતીકાલનું પંચાગ


Advertisement

વિક્રમસંવત ૨૦૭પ, ચૈત્ર વદ-૨, તા.૨૧/૪/૧૯, ૨વિવા૨, સૂર્યોદય : ૬-૨૪, સૂર્યાસ્ત : ૭-૧૨, જૈન નવકા૨શી : ૭.૨પ, ૨ાશિ : તુલા(૨.ત.), ૧૧.૧૨થી વૃશ્ર્ચિક(ન.ય.), નક્ષ્ાત્ર : વિશાખા. આજના ગ્રહો : સૂર્ય-મેષ્ા, ચં-તુલા, મંગળ-વૃષ્ાભ, બુધ-ધન, ગુરૂ-વૃશ્ર્ચિક, શુક્ર-તુલા, શનિ-ધન, ૨ાહુ-કર્ક, કેતુ-મક૨, હર્ષ્ાલ-મીન, નેપ્ચ્યુન-કુંભ, પ્લુટો-ધન.

Advertisement