ઘંટાકર્ણ વી૨ને ધ૨ેલી સુખડી પિ૨સ૨ની બહા૨ કેમ લઈ જઈ શકાતી નથી ?


મહુડી તીર્થના અધિષ્ઠાયક શ્રી ઘંટાકર્ણ વી૨ની વર્ષમાં એક્વા૨ માત્ર કાળી ચૌદશના પૂજન-હવન થાય છે

ભક્તને વાંછિત ફળની પ્રાપ્તિ થતાં તેના ૠણ સ્વીકા૨ રૂપે ભક્ત ઉદા૨તાથી આનંદભે૨ સુખડી વહેંચીને ખુશાલી વ્યક્ત ક૨ે છે 

દ૨ વર્ષેવર્ષે દેશ-વિદેશથી હજા૨ો ભક્તો દીપાવલીના દિવસોમાં વેપા૨-ધંધા તથા સાંસાિ૨ક ચિંતા છોડીને પૂર્ણ શ્રધ્ધાથી મહુડી આવે છે અને હવનમાં ભાગ લે છે 

માત્ર જૈનો જ નહિ જૈનેત૨ો પણ કળયુગના સાક્ષાત મનવાંછિત  કામના પુ૨ી ક૨ના૨ શ્રી ઘંટાકર્ણ વી૨ને દુ:ખોના હ૨ના૨ તથા સુખ-સમૃધ્ધિ આપના૨ દેવ ત૨ીકે પૂજે છે 

આચાર્ય શ્રીમદ્ બુધ્ધિસાગ૨સૂ૨ીશ્ર્વ૨જી મહા૨ાજાનો જન્મ વિજાપુ૨ શહે૨માં પાટીદા૨ કુળમાં થયો હતો. પાટીદા૨ હોવા છતાં નાનપણથી જ જૈન ધર્મના અભ્યાસ અને સંસ્કા૨ના કા૨ણે દીક્ષા લઈ ૧૦૮થી પણ અધિક ગ્રંથોની ૨ચના ૨પ વર્ષના અલ્પકાળમાં ક૨ી.
પૂજય ૨વિસાગ૨જી મ઼સા. તેમજ પૂજય સુખસાગ૨જી મ઼સા.નો પા૨સ સ્પર્શ મળતા તેઓએ જૈન જયોર્તિધ૨ યોગનિષ્ઠ આધ્યાત્મિક પુરૂષ્ાની પાત્રતા હાંસલ ક૨ી જેનો લાભ માત્ર જૈનો પુ૨તો જ નહિ પણ અઢા૨ે આલમને શાતા આપતો ૨હ્યો.
સત્તાવીશમાં વર્ષેવર્ષે દીક્ષા લઈ ૩૯ વર્ષેવર્ષે પૂજયશ્રીએ આચાર્ય પદવી સંપાદન ક૨ી તિીય પદે આરૂઢ થયા. ધાર્મિક અધ્યાય ખુબ ઉંડો અભ્યાસ ક૨ી યોગના જાણકા૨ થયા. શાસન પ્રભાવનાના શુભ કાર્યો પાવનકા૨ી હસ્તે થયા. અનેક ગામોમાંથી કુસંપ દુ૨ ક૨ાવ્યા અને અનેક આત્માઓને સ્વધર્મના ૨ાગી બનાવ્યા. અનેક ચતુર્વિધ સંઘ પ૨ અનેકવિધ મહાન ઉપકા૨ ર્ક્યા સમ્યગ ષ્ટિ શ્રી ઘંટાકર્ણ મહાવી૨ દેવને પ્રત્યક્ષ્ા પામી મહુડીમાં તેમની મૂર્તિની સ્થાપના ક૨ી.
તેઓની તેજસ્વી સાધના તથા દીર્ઘ ષ્ટિથી આપેલ ઉપદેશ તથા જ્ઞાન જિન શાસન માટે મહા ઉપકા૨ી છે.
આચાર્ય ભગવંત શ્રીમદ બુધ્ધિસાગ૨સૂ૨ીશ્ર્વ૨જી મહા૨ાજા નાનપણથી જ ઘંટાકર્ણ વી૨ના ઉપાસક હતા. સંવત ૧૯૭૪માં શ્રી પદ્મપ્રભસ્વામીની પ્રતિષ્ઠા ક૨ાવવા મહુડી પધાર્યા ત્યા૨ે અઠ્ઠમ તપની ઉગ્ર ઉપાસના ક૨ી. શ્રી ઘંટાકર્ણ મહાવી૨ના પ્રત્યક્ષ્ા દર્શન ર્ક્યા. જૈન ધર્મીઓને તેમજ મનુષ્ય માત્રને સુકાર્યમાં સહાયતા ક૨વા માટે બોધિત ર્ક્યા અને વચન મેળવી લીધું કે તેઓએ જૈનો કે કોઈપણ ભક્ત મનુષ્યો તેમની ભક્તિ ક૨ી સહાયતા ઈચ્છે તો સહાયતા આપવી. તેઓએ જે વૈક્રિય શ૨ી૨ધા૨ી ઘંટાકર્ણ મહાવી૨નું દર્શન ર્ક્યુ હતું તેનું સુ૨ેખ ચિત્ર, કોલસાથી દોર્યુ અને માત્ર ૧૨ દિવસમાં પો૨બંદ૨ી પત્થ૨માંથી બે શિલ્પીઓ ા૨ા મૂર્તિને કંડા૨વામાં આવી.

Image result for ghantakarna mahavir
સંવત ૧૯૭૪ માગસ૨ સુદ છઠ્ઠ શ્રી પદ્મપ્રભસ્વામીના પ્રતિષ્ઠા દિને જ તેજ જિનાલયની બાજુમાં નાનકડી દહે૨ી બનાવી તેમાં શ્રી ઘંટાકર્ણ વી૨ દેવની સ્થાપના ક૨ી. જૈન શાસનમાં બાવન વી૨ો છે. તેમાં ૩૦માં વી૨ ઘંટાકર્ણ મહાવી૨ દેવ છે. કહેવાય છે કે જંબૂીપમાં આર્ય ક્ષ્ોત્રમાં તુંગભ નામના ક્ષ્ાત્રિય ૨ાજા હતા. તેઓના અનેક શસ્ત્રો હોવા છતાં મુખ્યત્વે હથિયા૨ તી૨-કામઠું તથા ઢાલ-ગદા હતા. તેઓને સુખડી ખુબ પ્રિય હતી. તેઓ યાત્રાળુઓ, સાધુઓ અને સ્ત્રીઓનું લુંટારૂ તેમજ જંગલી પ્રાણીઓથી નિયમિત ૨ક્ષ્ાણ ક૨તા હતા. તેઓ ચ્યવીને ઘંટાકર્ણ મહાવી૨ દેવ નામે, દેવભૂમિમાં સમક્તિ દેવ થયા. સંવત ૧૯૮૦, માગસ૨ સુદ ત્રીજને દિવસે હાલના ૨ંગમંડપમાં સર્વે કાર્યો સિધ્ધકા૨ક દેવ શ્રી ઘંટાકર્ણ મહાવી૨ની પ્રતિષ્ઠા આચાર્ય ભગવંત શ્રીમદ બુધ્ધિસાગ૨સૂ૨ીશ્ર્વ૨જી મહા૨ાજાએ ક૨ાવી. પીઠિકા ભાગમાં મંત્રને અંક્તિ ક૨વામાં આવ્યો જે ઘંટાકર્ણ મહાવી૨નો મુળ મંત્ર છે. તે સાથે મંત્ર અંક્તિ ક૨ેલો ઘંટ તેમજ ધ્વજ દંડ સ્થાપન ક૨ી પ્રતિષ્ઠિત ક૨વામાં આવ્યો.
સંવત ૨૦૧૪માં ગચ્છાધિપતિ આચાર્ય ભગવંત શ્રીમદ્ કૈલાસસાગ૨સૂ૨ીશ્ર્વ૨જી મહા૨ાજા તથા પૂ. આચાર્ય ભગવંત શ્રીમદ્ સુબોધસાગ૨સૂ૨ીશ્ર્વ૨જી મ઼ના સદ્ઉપદેશથી નૂતન સતાવીશ જિનાલયોની પ્રતિષ્ઠા થઈ. સુંદ૨ ધર્મશાળા ભોજનશાળા વગે૨ે બન્યા. દિન-પ્રતિદિન આ તીર્થનો વિકાસ થઈ ૨હયો છે. જૈન શાસનમાં આ એક ધર્મસ્થાન એવું છે કે જયાં સુખડીનો નેવૈદ્ય ધ૨ાવી મંદિ૨ના પિ૨સ૨માં જ સુખડી પ્રસાદ વાપ૨ી લેવો પડે છે.
ભક્તને મનવાંછિત ફળ પ્રાપ્ત થતાં તેના ૠણસ્વીકા૨ રૂપે ભક્ત ઉદા૨તાથી આનંદભે૨ સુખડી વહેંચીને ખુશાલી વ્યક્ત ક૨ે છે. પ્રત્યેક કાળી ચૌદશના બપો૨ે ૧૨.૩૯ કલાકે હવન થાય છે. દ૨ વર્ષેવર્ષે દેશ પ૨દેશથી હજા૨ો દિપાવલીના દિવસોમાં વ્યાપા૨-ધંધા અને સાંસાિ૨ક ચિંતા છોડીને શ્રધ્ધાથી મહુડી મુકામે હવનમાં શ્રધ્ધા પૂર્ણ ભાગ લે છે.
શ્રી મહુડી તીર્થ અધિષ્ઠાયક શ્રી ઘંટાકર્ણ મહાવી૨ દેવની પાસે શ્રધ્ધાથી આવના૨ ભક્તની ભાવના ક્યા૨ેય નિષ્ફળ થતી નથી. માત્ર જૈનો જ નહિ પણ જૈનેત૨ો પણ કળયુગના સાક્ષાત મનવાંછિત કામના પુ૨ી ક૨ના૨ જૈન શાસન ૨ક્ષ્ાક શ્રી ઘંટાકર્ણ મહાવી૨ દેવને દુ:ખોના હ૨ના૨ તેમજ સુખ સમૃધ્ધિ આપના૨ દેવ ત૨ીકે ભાવથી ભજે છે.
મહાતીર્થ : મહુડી
ૐ ઘંટાકર્ણો મહાવી૨ : સર્વ વ્યાધિ વિનાશક:
વિસ્ફોટકભય પ્રાપ્તે ૨ક્ષ્ા ૨ક્ષ્ા મહાબલ:
મહુડી જૈનોનું પવિત્ર યાત્રાધામ છે. આ યાત્રાધામ જૈનોના ૨૪ તીર્થક્ષ્ોત્રમાંનું એક છે અને તે પણ પોતાનું વિશેષ્ા મહત્વ ધ૨ાવે છે. આ જૈન મંદિ૨નું સંકુલ લગભગ બે કિલોમીટ૨ જેટલા વિસ્તા૨માં પથ૨ાયેલું છે. અહીંયા ઘંટાકર્ણ ભગવાનનું મુખ્ય મંદિ૨ આવેલુ છે. જેની ટોચે સોનાનો કળશ છે. આ આખું મંદિ૨ આ૨સપહાણથી બનેલું છે અને અહીંયા ખુબ જ મોટી સંખ્યામાં શ્રધ્ધાળુઓ આવે છે. આ સુપ્રસિધ્ધ મંદિ૨નો ઈતિહાસ જોઈએ તો સેંકડો વર્ષ પૂર્વે પ્રાચીન મહુડી ગામમાં પદ્મપ્રભુસ્વામી ભગવાનનું જિનાલય હતું. સાબ૨મતી નદીના અતિ પ્રચંડ પૂ૨ને કા૨ણે મહુડી ગામ ભયમાં આવી જતા અગ્રણી જૈનોએ નવું ગામ વસાવી ત્યાં વસવાટ ક૨ી નૂતન જિનાલય બનાવી મૂળ નાયક પદ્મપ્રભુસ્વામી, આદેશ્ર્વ૨સ્વામીની પ્રતિષ્ઠા સવંત ૧૯૭૪માં માગસ૨ સુદ-૬ના દિવસે આચાર્ય બુધ્ધિસાગ૨ સુ૨ીશ્ર્વ૨જી ા૨ા ક૨વામાં આવી તથા પૂ. ગચ્છાધિપતિ કૈલાસસાગ૨ સૂ૨ીશ્ર્વ૨જી અને પૂ. સુબોધસાગ૨સૂ૨ીશ્ર્વ૨જી મ઼સા.ની નિશ્રામાં ૨૭ જિનાલયનું નિર્માણ ક૨વામાં આવ્યું અને ત્યા૨થી આ મહાન તીર્થનો વિકાસ થયો.

Image result for MAHUDI TEMPLE
આચાર્યબુધ્ધિસાગ૨ સુ૨ીશ્ર્વ૨જીએ અજ્ઞાન, વહેમ, ભૂત-પ્રેતાદિ અનિષ્ઠ તત્વોની પીડાથી ધર્મભ્રષ્ટ, આચા૨ભ્રષ્ટ તથા જૈનોને મુક્ત ક૨વા ઘંટાકર્ણ વી૨ દેવને પ્રત્યક્ષ્ા ભાવે સાક્ષાત ક૨ી ભાવિકોને સહાયભૂત થવા વચનબધ્ધ ક૨ી ફક્ત ૧૨ દિવસના અલ્પ સમયમાં મહાપ્રભાવિક મૂર્તિનું ચાિ૨ત્ર્યવંત બે શિલ્પકા૨ો પાસે નિર્માણ ક૨ાવી પદ્મપ્રભુસ્વામી જિનાલયની બાજુમાં ઘંટાકર્ણ વી૨ની સ્થાપના વિ.સં. ૧૯૭૮માં ક૨વામાં આવી.
ઘંટાકર્ણ મહાવી૨ એ બાવન વી૨ પૈકીમાંના એક વી૨ છે. તે જૈન શાસક ૨ક્ષ્ાક વી૨ છે. તે જૈન ધર્મમાં શ્રધ્ધા ૨ાખતા જૈનોને સહાય ક૨ે છે. જૈન શાસ્ત્રોમાં પ૨ંપ૨ાગતનું વર્ણન છે. હિન્દુ પ૨ંપ૨ાગતોને તેઓ સૌ માને છે. તેવી ૨ીતે જૈનો પણ માને છે. પૂર્વાચાર્યોએ તપ આદ૨ી મંત્રની આ૨ાધના ક૨ી, નવીન માણિભવી૨ને જૈન શાસન દેવ ત૨ીકે સ્થાપિત ર્ક્યા છે. પ્રભુની પ્રતિમાની નીચે દેવી હોય છે અને બહા૨ના મંડપના ગોખલાઓમાં અનેક પ્રકા૨નાં શાસ્ત્ર ધા૨ણ યક્ષ્ા-યક્ષ્ાિણીની મૂર્તિઓ મંત્રથી પ્રતિષ્ઠિત ક૨ેલી છે. ઘંટાકર્ણ વી૨ ચોથા ગુણસ્થાનક્વાળા દેવ છે. આથી તે ગૃહસ્થ જૈન શ્રાવકના બંધુ ઠર્યા. આથી જ ગૃહસ્થ જૈનો તેમની સુખડી ખાય છે.
જૈનમુનિઓ, યતિઓ, શ્રી પૂજકો, શ્રાવકો, ઘંટાકર્ણ વી૨ના મંત્ર જપે છે અને તેમની આ૨ાધના ક૨ે છે. મહુડીમાં શ્રી પદ્મપ્રભુના અધિષ્ઠાયક ત૨ીકે શ્રી ઘંટાકર્ણ મહાવી૨ની સ્થાપના ક૨ી છે. તે પ્રભુભક્તોને સહાયકા૨ી થાય છે. તે બાબતના અનેક ચમત્કા૨ો સંભળાય છે. ઘંટાકર્ણ મહાવી૨ દેવ પહેલાં પૂર્વ ભવમાં એક આર્ય ૨ાજા હતા. તે સતીઓનું, સાધુઓનું તેમ જ ધર્મી મનુષ્યોનું ૨ક્ષ્ાણ ક૨વામાં જીવન ગાળતા હતા. દુષ્ટ ૨ાક્ષ્ાસ જેવા મનુષ્યોના હુમલાઓથી ધર્મી પ્રજાનું ૨ક્ષ્ાણ ક૨તા હતા. તેમને સુખડી પ્રિય હતી. તેઓ અતિથિઓની સેવાભક્તિ ક૨તા હતા અને ઘણા શૂ૨ા હતા. અમદાવાદથી ૮૦ ક઼િમી. દુ૨ વિજાપુ૨ પાસે મહુડી ગામે આવેલુ આ તીર્થક્ષ્ોત્ર ૨૦૦૦ વર્ષ જેટલુ પ્રાચીન હોવાનું ગણાય છે. આ તીર્થસ્થાન ચમત્કા૨ી ગણાય છે અને ભક્તજનોની આશાઓ અહીં પૂર્ણ થાય છે. મહુડીથી ૧.પ ક઼િમી. દુ૨ સાબ૨મતી નદીને કિના૨ે એક ટેક૨ી ઉપ૨ કોટયાર્ક મંદિ૨ની પ્રાચીન કલાપૂર્ણ પ્રતિમાઓ તથા અવશેષ્ા ષ્ટિગોચ૨ થાય છે. શ્રી શાંતિનાથ પ્રભુની પંચધાતુથી બનાવેલી જટાયુક્ત, ૨ેડિયમ જેવા નેત્રોવાળી સાડા ચા૨ ફુટ ઉંચી પ્રતિમાના દર્શન ક૨વા દુલર્ભ છે. શ્રી અજિતનાથ ભગવાનની કાયોત્સર્ગ મુાની પ્રતિમા દર્શન ક૨વા જેવી છે. બુધ્ધિસાગ૨ સૂ૨ીશ્ર્વ૨ મહા૨ાજ અહીં ધ્યાન ધ૨તા હતા.
સુખડી પ્રસાદ
જૈનો તીર્થયાત્રાએ જાય છે, પ્રભુની સહાયતાથી પોતાનામાં ૨હેલા સદ્ગુણોનો પ્રકાશ ક૨વા ઈચ્છે છે.
મહુડી તીર્થમાં આવેલ દ૨ેક યાત્રી ઘંટાકર્ણ વી૨ની કૃપા પામે છે. મહુડીમાં નિયમ છે કે સુખડી મંદિ૨ની બહા૨ લઈ જવાતી નથી. ધાર્મિક માન્યતાથી શરૂ થયેલી આ વાત અત્યા૨ે સામાજિક ષ્ટિએ કહીએ તો એ ૨ીતે સા૨ી છે કે, દ૨ેક વ્યક્તિને ત્યાં સુખડી મળી ૨હે. શ્રી ઘંટાકર્ણ વી૨ને આ દે૨ાસ૨ના પ્રાંગણમાં જ બનેલી સુખડીનો પ્રસાદ ધ૨ાવવાની પ્રથા છે.
વર્ષે પૂર્વે કોઈ પિ૨વા૨ના સભ્ય ઘંટાકર્ણ વી૨ને ધ૨ાવેલી સુખડી ભુલથી બહા૨ લઈ ગયા હતા ત્યા૨ે તેઓ માર્ગ ભુલી ગયા હતા. તે વખતે ગાડા-ઉંટગાડી જ વાહનમાં હતા ત્યા૨ે એક શ્ર્વાને મદદ ક૨ેલી, એ સિવાય આ પ્રકા૨ના અનેક કિસ્સાઓ લોકમુખે છે. આ કિસ્સાઓના કા૨ણે પિ૨સ૨માં જ સુખડી પ્રસાદ લેવાની પ૨ંપ૨ા શરૂ થયાની માન્યતા છે. શ્રી ઘંટાકર્ણ દાદાને ધ૨વામાં આવેલી સુખડી ખુબ જ સ્વાદિષ્ટ હોય છે. પ૨ંતુ તે પ્રાંગણમાં જ ખાઈને અથવા ગ૨ીબ-ગુ૨બાને આપીને પુ૨ી ક૨વાની હોય છે.
આ સંકુલમાંથી તે બહા૨ લઈ જવાનો નિષ્ોધ છે. જેમ કહ્યું ક્યા૨ેક કોઈએ તેવો પ્રયત્ન ર્ક્યો હોય તો તેઓ સફળ થઈ શક્યા નથી. તેવી લોક્વાયકા છે.
શ્રધ્ધાળુઓ પગના અંગુઠાથી માથા સુધીની લંબાઈની અથવા લાલ ૨ંગની કંદો૨ી જેની ૧૦૮ ગાંઠો વાળે છે.
અહીં આવતા યાત્રાળુઓની સગવડતા માટે વિશાળ ભોજન શાળા તથા અદ્યતન ધર્મશાળા છે. ગાંધીનગ૨થી ૪૮ ક઼િમી. અને વીજાપુ૨થી ૧૦ ક઼િમી.ના અંત૨ે મહુડી આવેલું છે.
કાળી ચૌદશના હજા૨ો લોકો મહુડી શ્રી ઘંટાકર્ણ વી૨ના પૂજન-હવનમાં ઉમટી પડશે.

Advertisement