જાપાની કંપનીએ બનાવી ઉડતી છત્રી !

09 July 2018 08:44 PM
Rajkot World
  • જાપાની કંપનીએ બનાવી ઉડતી છત્રી !

આ છત્રી ડ્રોનની મદદથી ઉડી શકે છે, સેન્સર હોવાને કારણે આ છત્રી વ્યક્તિની આસપાસ જ ફરે છે.

Advertisement

વારંવાર તમે વરસાદમાં પલળવાથી બચવા માટે છત્રી જોઇ હશે, પણ શું તમે ક્યારેય ઉડતી છત્રી જોઇ છે, કદાચ તેમે નહીં જોય હોય. જી હા, જાપાનની એક સૂચના ટેક્નોલૉજી કંપનીએ એક આવી છત્રી બનાવી છે. જે તમને વરસાદમાં પલળવાથી તો બચાવશે સાથે જ તેમે મુશ્કેલીના સમયમાં પણ ઉડી પણ શકશો. આ છત્રીને જોઇને દરેક આશ્ચર્યચકિત થઇ જાય છે. આ છત્રી ડ્રોનની મદદથી ઉડી શકે છે, સેન્સર હોવાને કારણે આ છત્રી વ્યક્તિની આસપાસ જ ફરે છે.

કંપનીનો ઉદ્દેશ એ છે કે 2020 માં, ઓલિમ્પિક્સ અને પેરાલિમ્પિક્સ પહેલાં, આ છત્રીને વ્યવહારીક રૂપમાં ઉપયોગ કરી શકાય. કંપનીના પ્રમુખ કેન્જી સુઝુકી કહે છે કે આ છત્રીને બનાવવાની યોજના ત્રણ વર્ષ પહેલાં કરવામાં આવી હતી. આ ડ્રોન વાળી છત્રીને જાહેર સ્થળોએ હાજર અથવા હાજર વ્યક્તિ અથવા મકાનથી આશરે 30 મીટર દૂર હોવી જોઈએ.Advertisement