જસદણના બાખલવડ ગામની તરસ છીપાવતુ તળાવ

16 April 2018 04:04 PM
Jasdan
  • જસદણના બાખલવડ ગામની તરસ છીપાવતુ તળાવ

Advertisement

જસદણ તા. ૧૬ જસદણથી પાંચ કિલોમીટર દુર અાવેલી બાખલવડ ગામ અાવેલું છે. ચાર હજારની વસ્તી ધરાવતા અા ગામમાં મુખ્યત્વે લોકો ખેતીકામ મજુરી અને પશુપાલનના ધંધા સાથે સંકળાયેલા છે. જસદણ પંથકને પીવા અને ખેતી માટે પાણી મળી રહે તે સંદભેૅ ઈસ્વીસનરુ૧૯૦૦ ની સાલમાં પ્રજાવત્સલ રાજવી અાલાખાચર બાપુઅે બાખલવડ ગામે અેક વિશાળ તળાવ બંધાવેલું હતું. અા તળાવના પાણીથી રવીપાકમાં મોલ મ્હોરી ઉઠે છે અને જસદણ શહેરની તરસ હાલ છીપાઈ રહી છે. પણ તળાવ બાંધવાને ૧૧૮ મું વષૅ ચાલી રહ્યું છે. અને તળાવનું પાણી બાખવડની ગ્રામ્યજનો તળાવ બન્યંુ ત્યારથી ફીલ્ટર કે ગાળયાં વગર પી રહ્યાં છે પરંતુ અા ગામમાં કોઈ દિવસ પાણીજન્ય રોગચાળાને કારણે માંદગીમાં સપડાયું નથી અેમ ગ્રામ્યજનો જણાવી રહ્યાં છે. ખ્


Advertisement