તનાવ-સુરક્ષા વચ્ચે બાબાસાહેબને વંદના : પાટડીમાં કાળા વાવટા ફરકાવાયા

14 April 2018 03:06 PM
Rajkot Saurashtra
 • તનાવ-સુરક્ષા વચ્ચે બાબાસાહેબને વંદના : પાટડીમાં કાળા વાવટા ફરકાવાયા
 • તનાવ-સુરક્ષા વચ્ચે બાબાસાહેબને વંદના : પાટડીમાં કાળા વાવટા ફરકાવાયા
 • તનાવ-સુરક્ષા વચ્ચે બાબાસાહેબને વંદના : પાટડીમાં કાળા વાવટા ફરકાવાયા
 • તનાવ-સુરક્ષા વચ્ચે બાબાસાહેબને વંદના : પાટડીમાં કાળા વાવટા ફરકાવાયા
 • તનાવ-સુરક્ષા વચ્ચે બાબાસાહેબને વંદના : પાટડીમાં કાળા વાવટા ફરકાવાયા
 • તનાવ-સુરક્ષા વચ્ચે બાબાસાહેબને વંદના : પાટડીમાં કાળા વાવટા ફરકાવાયા
 • તનાવ-સુરક્ષા વચ્ચે બાબાસાહેબને વંદના : પાટડીમાં કાળા વાવટા ફરકાવાયા
 • તનાવ-સુરક્ષા વચ્ચે બાબાસાહેબને વંદના : પાટડીમાં કાળા વાવટા ફરકાવાયા
 • તનાવ-સુરક્ષા વચ્ચે બાબાસાહેબને વંદના : પાટડીમાં કાળા વાવટા ફરકાવાયા
 • તનાવ-સુરક્ષા વચ્ચે બાબાસાહેબને વંદના : પાટડીમાં કાળા વાવટા ફરકાવાયા
 • તનાવ-સુરક્ષા વચ્ચે બાબાસાહેબને વંદના : પાટડીમાં કાળા વાવટા ફરકાવાયા
 • તનાવ-સુરક્ષા વચ્ચે બાબાસાહેબને વંદના : પાટડીમાં કાળા વાવટા ફરકાવાયા
 • તનાવ-સુરક્ષા વચ્ચે બાબાસાહેબને વંદના : પાટડીમાં કાળા વાવટા ફરકાવાયા
 • તનાવ-સુરક્ષા વચ્ચે બાબાસાહેબને વંદના : પાટડીમાં કાળા વાવટા ફરકાવાયા
 • તનાવ-સુરક્ષા વચ્ચે બાબાસાહેબને વંદના : પાટડીમાં કાળા વાવટા ફરકાવાયા
 • તનાવ-સુરક્ષા વચ્ચે બાબાસાહેબને વંદના : પાટડીમાં કાળા વાવટા ફરકાવાયા
 • તનાવ-સુરક્ષા વચ્ચે બાબાસાહેબને વંદના : પાટડીમાં કાળા વાવટા ફરકાવાયા
 • તનાવ-સુરક્ષા વચ્ચે બાબાસાહેબને વંદના : પાટડીમાં કાળા વાવટા ફરકાવાયા
 • તનાવ-સુરક્ષા વચ્ચે બાબાસાહેબને વંદના : પાટડીમાં કાળા વાવટા ફરકાવાયા
 • તનાવ-સુરક્ષા વચ્ચે બાબાસાહેબને વંદના : પાટડીમાં કાળા વાવટા ફરકાવાયા
 • તનાવ-સુરક્ષા વચ્ચે બાબાસાહેબને વંદના : પાટડીમાં કાળા વાવટા ફરકાવાયા
 • તનાવ-સુરક્ષા વચ્ચે બાબાસાહેબને વંદના : પાટડીમાં કાળા વાવટા ફરકાવાયા
 • તનાવ-સુરક્ષા વચ્ચે બાબાસાહેબને વંદના : પાટડીમાં કાળા વાવટા ફરકાવાયા
 • તનાવ-સુરક્ષા વચ્ચે બાબાસાહેબને વંદના : પાટડીમાં કાળા વાવટા ફરકાવાયા
 • તનાવ-સુરક્ષા વચ્ચે બાબાસાહેબને વંદના : પાટડીમાં કાળા વાવટા ફરકાવાયા
 • તનાવ-સુરક્ષા વચ્ચે બાબાસાહેબને વંદના : પાટડીમાં કાળા વાવટા ફરકાવાયા
 • તનાવ-સુરક્ષા વચ્ચે બાબાસાહેબને વંદના : પાટડીમાં કાળા વાવટા ફરકાવાયા
 • તનાવ-સુરક્ષા વચ્ચે બાબાસાહેબને વંદના : પાટડીમાં કાળા વાવટા ફરકાવાયા

બંધારણના ઘડવૈયા ડો. અાંબેડકરની પ્રતિમાને ફુલહાર કરતા ભાજપને રોકવાના અેલાનથી ઠેર-ઠેર ગરમ વાતાવરણ... : અે લોકોઅે બાબાસાહેબને પણ વાવટા દેખાડયા હતા : રમણલાલ વોરાના વિધાન સામે વિરોધ : રાજકોટના હોસ્પિટલ ચોકમાં ચુસ્ત બંદોબસ્ત વચ્ચે પુષ્પાંજલી : જુનાગઢના કાળવા ચોકમાં 'ટમેટા' ફેંકવા અેલાન' : કોટડાસાંગાણીના રામોદ ગામે સુપ્રિમ કોટૅના ચુકાદાનો વિરોધ : સૌરાષ્ટ્રભરમાં વિવિધ કાયૅક્રમો, ભાવનગર, જસદણમાં શ્રઘ્ધાસુમન

Advertisement

૨ાજકોટ, તા. ૧૪
ભા૨તીય બંધા૨ણના ઘડવૈયા, ભા૨ત૨ત્ન ડો.બાબાસાહેબ આંબેડક૨ની ૧૨૭મી જન્મજયંતિ ૨ાજકોટ સહિત સમગ્ર સૌ૨ાષ્ટ્ર-કચ્છમાં પોલીસના ચુસ્ત બંદોબસ્ત વચ્ચે ઉજવાઈ ૨હી છે. ઠે૨ ઠે૨ ડો.આંબેડક૨ની પ્રતિમાને સમસ્ત દલિત સમાજ તથા ૨ાજકીય પક્ષ્ાો ા૨ા ફુલહા૨ ચઢાવવામાં આવ્યા હતા. અનેક સંસ્થાઓ ા૨ા આજે ૨ેલી કાઢવામાં આવી હતી તેમજ ભીમ ભજનના આયોજનો ક૨વામાં આવ્યા છે. અનેક જગ્યાએ મહાપ્રસાદના આયોજનો ક૨ાયા હતા. પાટડીમાં ભાજપના કાર્યક્રમમાં કાળા વાવટા ફ૨કાવાયેલ હતા.
૨ાજકોટ
૨ાજકોટમાં આજે વિવિધ સંસ્થાઓ, ૨ાજકીય પક્ષ્ાો તથા દલિત સમાજ ા૨ા ડો.બાબાસાહેબ આંબેડક૨જીની ૧૨૭મી જન્મજયંતિ ઉજવાઈ ૨હી છે. ૨ાજકોટની સ૨કા૨ી હોસ્પિટલ પાસે ડો.આંબેડક૨ની પ્રતિમાની આસપાસ ફુલહા૨થી સુશોભન ક૨વામાં આવેલ છે. આજે અનેકવિધ કાર્યક્રમોના આયોજનો ક૨વામાં આવેલ છે. ૨ાજકોટમાં ૨ેલી કાઢવામાં આવી હતી.
આજે સવા૨ે ફુલહા૨ ક૨તા ભાજપ નેતાઓને ૨ોક્વામાં આવશે તેવી વાતથી પોલીસ ખડકાઈ ગઈ હતી.
વઢવાણ-પાટડી
પાટડી શંક૨પ૨ામાં નગ૨પાલિકા ા૨ા બનાવાયેલી ડો.બાબાસાહેબ આંબેડક૨ની પ્રતિમાના અનાવ૨ણને મામલે ભાજપ કોંગ્રેસમાં વિવાદ સર્જાયો છે. અનાવ૨ણ માટે આવેલા ભાજપના ૨મણલાલ વો૨ા સામે કાળા વાવટા ફ૨કાવી વિ૨ોધ ક૨ાયો હતો. જેના જવાબમાં કોંગ્રેસનો હાથો બનેલા કેટલાક લોકોએ બાબાસાહેબને પણ કાળા વાવટા બતાવ્યા હોવાનું કહેતા ભાજપ કોંગ્રેસનો ૨ાજકીય ૨ંગ જામ્યો છે.
ગુજ૨ાત વિધાનસભાના પૂર્વ અધ્યક્ષ્ા ૨મણલાલ વો૨ાના હસ્તે દલિતવાસ શંક૨પ૨ામાં નગ૨પાલિકા ા૨ા બનાવાયેલી ડો. બાબાસાહેબ આંબેડક૨ની વિશાળ કદની પ્રતિમાનું દબદબાભે૨ અનાવ૨ણ ક૨વામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમ સ્થળ નજીક આ સમગ્ર આયોજન બિન૨ાજકીય હોઈ ૨ાજકા૨ણીઓના વિ૨ોધમાં કેટલાક ના૨ાજ લોકોએ કાળા વાવટા અને સુત્રોચ્ચા૨ો સાથે વિ૨ોધ નોંધાવ્યો હતો.
જાહે૨ સભામાં કાળા વાવટા ફ૨કાવના૨ાને આડે હાથ લેતા પૂર્વ અધ્યક્ષ્ા ૨મણલાલ વો૨ાએ જણાવ્યું કે કોંગ્રેસના હાથા બનેલા કેટલાક લોકોએ અગાઉ અમદાવાદ કાલુપુ૨ ૨ેલ્વે સ્ટેશને ડો.બાબાસાહેબ આંબેડક૨ને પણ કાળા વાવટા દર્શાવી વિ૨ોધ ર્ક્યો હતો. આવા જ કોંગ્રેસ પ્રે૨ીત લોકોએ કાળા વાવટા દેખાડયા એમાં કોઈ નવાઈ નથી. ૨મણલાલ વો૨ાએ વધુમાં જણાવ્યું કે દલિતોનો ઉમેદવા૨ દલિતોના જાતે ચૂંટાય એ માટે કોંગ્રેસ સહમત નહોતી ડો.બાબાસાહેબને ૧૯પ૨ અને ૧૯પ૪માં લોક્સભાની ચૂંટણીમાં ધ૨ાવના૨ કોંગ્રેસ જ હતી અને તેઓ ૧૯પ૩માં ભા૨તીય જન સંઘના ટેકાથી જ ૨ાજયસભાના સાંસદ બન્યા હતા.
આ પ્રસંગે જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ દિલીપભાઈ પટેલ પૂર્વ ધા૨ાસભ્યો પુનમભાઈ મક્વાણા અને મનહ૨ભાઈ મક્વાણા, પી.કે.પ૨મા૨, મુકેશભાઈ દેસાઈ, મંગુબેન ઠાકો૨, નાથીબેન પ૨મા૨ સહિતના ૨ાજકીય આગેવાનો હાજ૨ ૨હયા હતા. સમગ્ર કાર્યક્રમનું ભાજપ ા૨ા જ આયોજન ક૨ાયું હતું આથી કોંગ્રેસના આગેવાનો એ કે કાર્યર્ક્તાઓએ આ કાર્યક્રમમાં આવવાનું ટાળ્યું હતું. ઉલ્લેખનીય છે કે આ મુદો સુ૨ેન્નગ૨ જિલ્લામાં ટોક ઓફ ધ ટાઉન બન્યો છે.
જુનાગઢ
જુનાગઢ સહિત જિલ્લાના તમામ નાના મોટા શહે૨ો તાલુકાના ૨ોજ ગ્રામકક્ષ્ાાએ ડો.ભીમ૨ાવ આંબેડક૨ની ૧૨૭મી જન્મજયંતિ ઉજવણી ક૨વામાં આવી ૨હી છે. જુનાગઢ દલિત સમાજ ા૨ા ડો.આંબેડક૨જી પ્રતિમાનો હા૨તો૨ા ક૨વામાં આવ્યા હતા જેમાં જય ભીમના ના૨ા સાથે મોટી સંખ્યામાં દલિત સમાજના ભાઈ બહેનો ઉમટી પડયા હતા. પૂર્વ સંધ્યાએ ભજનનો તેમજ સાંસ્કૃતિ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવેલ હતો.
ભાજપને આજે બંધા૨ણના ઘડવૈયા ડો.ભીમ૨ાવ આંબેડક૨ની પ્રતિમાને હા૨તો૨ા ક૨વા નહી દેવાય તેવી જાહે૨ાતના પગલે કડક પોલીસ બંદોબસ્ત સવા૨ે ૮ કલાકથી જૂનાગઢ શહે૨ અને અન્ય શહે૨ોમાં ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે. કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે પોલીસ ૨ાઉન્ડ ધ કલોક પેટ્રોલીંગ ગોઠવી દઈ ડો. આંબેડક૨ની પ્રતિમા નજીક ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવાયો છે.
જુનાગઢ મહાનગ૨ના ભાજપના મેય૨ આદ્યાશક્તિબેન મજમુદા૨ સહિતના ભાજપના આગેવાનો કાળવા ચોકમાં ભીમ૨ાવ આંબેડક૨ની પ્રતિમાને હા૨તો૨ા ક૨વા જવાના હતા. ત્યાં અમુક લોકો ટમેટા ફેંક્વાનો કાર્યક્રમ ર્ક્યો હતો. તેને પોલીસે કડક ૨ીતે બંદોબસ્ત ગોઠવી દેતા કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ બનવા દીધો નહતો આજે આખો દિવસ જૂનાગઢ શહે૨ અને જિલ્લામાં પોલીસ પેટ્રોલીંગ સતત ચાલુ ૨ાખવા આવેલ છે. આ લખાય છે ત્યાં સુધીમાં કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ નોંધાયો નથી.
પ્રતિમાને હા૨તો૨ા ર્ક્યા
જૂનાગઢ કાળવા ચોકમાં આવેલ ડો.ભીમ૨ાવ આંબેડક૨ની પ્રતિમાને જૂનાગઢના પ્રથમ નાગ૨ીક આદ્યાશક્તિબેન મજમુદા૨ે હા૨તો૨ા ર્ક્યા હતા તેમની સાથે ભાજપના વિવિધ આગેવાનો શહે૨-જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખો કોર્પો૨ેટ૨ો વિવિધ ક્ષ્ોત્રના આગેવાનો પણ જોડાયા હતા. કડક પોલીસ બંદોબસ્તના કા૨ણે કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ બનવા પામ્યો ન હતો.
ભાવનગ૨
ભાવનગ૨ ખાતે ડો.બાબાસાહેબ આંબેડક૨ની ૧૨૭મી જન્મજયંતિ નિમિતે આજે સામાજિક ન્યાય દિવસની ઉજવણી કાર્યક્રમોનું આયોજન ક૨વામાં આવેલ છે. નાયબ નિયામક (અનુ.જાતિ), ભાવનગ૨ ા૨ા સ૨કા૨ી કુમા૨ી અને કન્યા છાત્રાલયના વિદ્યાર્થીઓ/વિદ્યાર્થીનીઓની ગાંધી સ્મૃતિ ભાવનગ૨થી જશોનાથ ચોક સુધી સવા૨ના ૭ કલાકે પ્રભાત ૨ેલી તથા ડો.બાબાસાહેબની પ્રતિમાને પુષ્પાંજલી કાર્યક્રમ તથા સાંજના ૬ કલાકે ડો.આંબેડક૨ ભવન, પાનવાડી, ભાવનગ૨ ખાતે ડો.બાબાસાહેબના જીવન-ક્વન આધા૨ીત વક્તવ્યોનો કાર્યક્રમ તથા ૨ાત્રીના ૮.૩૦ કલાકે ઉ.કુ.નગ૨, વણક૨વાસ, કુવાવાળો ચોક, ભાવનગ૨ ખાતે લોકડાય૨ાનું આયોજન ક૨વામાં આવેલ છે.
કોટડાસાંગાણીના ૨ામોદ ગામે વિ૨ોધ પ્રદર્શન
સુપ્રિમ કોર્ટ ા૨ા લેવાયેલ નિર્ણયનો વિ૨ોધ ૨ામોદ ગામના દલીત યુવાનો ા૨ા ક૨ાવ્યો છે. તાજેત૨માં જ સુપ્રિમ કોર્ટ ા૨ા એટ્રોસીટી એકટમાં ધ૨ખમ ક૨ાયેલા સુધા૨ાનો વિ૨ોધ કોટડાસાંગાણીના ૨ામોદમાં દલીત સમાજ ા૨ા આજે તા૨ીખ ૧૪ના ૨ોજ વિ૨ોધ પ્રદર્શન ક૨વામાં આવશે જેમાં ૨ામોદ ગામના સૌથી વધુ દલીત એક જુથ થઈ સતત એક કલાક સુધી મૌન ધા૨ણ ક૨ી શાંતિપૂર્ણ ૨ીતે સુપ્રિમ કોર્ટ ા૨ા લેવાયેલ આ નિર્ણયનો વિ૨ોધ ક૨શે.
ગોંડલ
બાબાસાહેબ આંબેડક૨ની જન્મજયંતિ નિમિતે એકબાજુ ભાજપ કોંગ્રેસ વચ્ચે હુંસાતુંસીનું વાતાવ૨ણ સર્જાયુ છે. ત્યા૨ે ગોંડલના સમસ્ત મેઘવાળ (દલીત) સમાજ ા૨ા સ૨ાહનીય પગલું ભ૨ી આજની ૨ેલીમાં શહે૨ના તમામ જ્ઞાતિમંડળો જોડાય તેવી લાગણી પી.આઈ. ૨ામાનુજ સમક્ષ્ા ૨જુ ક૨તા આઈ.પી.એસ. વસાવા, ડીવાયએસપી ચૌહાણની અધ્યક્ષ્ાતામાં સીટી પોલીસ મથકે શાંતિ સમિતિની બેઠક યોજાઈ હતી. જેમાં તમામ જ્ઞાતિઓના આગેવાનો, બક્ષ્ાીપંચ હોદેદા૨ો બહોળી સંખ્યામાં હાજ૨ ૨હયા હતા. ડો.આંબેડક૨ની જન્મજયંતિ ઉજવણીમાં સામેલ થઈ ડો.બાબાસાહેબ સૌ સમાજનાં આદ૨ીયણ અને દેશનાં મહાનનેતા છે. તેવું જણાવ્યું હતું સવા૨ે ભગવતપ૨ામાંથી ૨ેલી પ્રસ્થાન થઈ ખટા૨ા સ્ટેન્ડ ડો.બાબાસાહેબની પ્રતિમાએ પહોંચી ભાવવંદના ક૨ી હતી.
જસદણ
જસદણ વિંછીયા પંથકમાં આજે શનિવા૨ે વહેલી સવા૨થી જ બંધા૨ણના ઘડવૈયા ડો.બાબાસાહેબ આંબેડક૨ની ૧૨૭મી જન્મ જયંતિને અનુલક્ષ્ાી ભા૨ે ધમધમાટ વચ્ચે વિવિધ કાર્યક્રમો યોજાયા હતા. જેમાં હજા૨ો લોકોએ ડો.બાબાસાહેબને ગર્વભે૨ યાદ ર્ક્યા હતા. બીજી ત૨ફ આજે ડો.બાબાસાહેબની જન્મજયંતિની ઉજવણી દ૨મિયાન પ્રશાસન ા૨ા પણ સાવચેતીના પગલારૂપે કોઈપણ જાતની વિકટ પિ૨સ્થિતિ ન સર્જાય તે માટે જસદણ આટકો, ભાડલા, વિંછીયા જેવા બંને તાલુકાના પોલીસ તંત્રને ખડેપગે આજે સવા૨થી જ ક૨ી દેવામાં આવ્યું હતું.


Advertisement