બંધબારણે શરાબ પીવો એ ‘રાઈટ-ટુ-પ્રાઈવસી’ હેઠળ છૂટ? હાઈકોર્ટ

19 January 2019 12:18 PM
Business
  • બંધબારણે શરાબ પીવો એ ‘રાઈટ-ટુ-પ્રાઈવસી’ હેઠળ છૂટ? હાઈકોર્ટ

રાજય સરકારને શરાબ પર પ્રતિબંધ અંગેના પ્રશ્ર્નની માહિતી રજુ કરવા ગુજરાત હાઈકોર્ટનો આદેશ

Advertisement

અમદાવાદ: ગુજરાતમાં શરાબ પર પ્રતિબંધની નીતિ અને કાનૂનની પુર્ણ વિગતો રજુ કરવા ગુજરાત હાઈકોર્ટે આદેશ આપ્યો છે. રાજયમાં શરાબબંધીને પડકારતી છ લોકોની રીટ અરજી પરથી હાઈકોર્ટે રાજય સરકારને તા.11 ફેબ્રુઆરી સુધીમાં જવાબ આપવા જણાવ્યું છે.
અરજદાર પીયુષ પટેલ અને અન્યએ ગત વર્ષે રાજયના શરાબ પરના પ્રતિબંધના કાનૂનને પડકાર્યો હતો. તેઓની દલીલ હતી કે જો તેમાં ચાર દિવસ વચ્ચે શરાબનું સેવન કરે તો તે તેનો રાઈટ ટુ પ્રાઈવસી હેઠળનો અધિકાર છે અને અન્ય પાંચ લોકોએ પણ આ જ ભૂમિકા પર શરાબ પીવા પરના પ્રતિબંધને પડકાર્યો છે.
હાઈકોર્ટે તમામ અરજીઓ પરની સુનાવણી એક સાથે હાથ ધરતા રાજય સરકારને જવાબ આપવા સૂચના આપતા કહ્યું કે તમામ રીટ અરજી એક જ પ્રશ્ર્ન પૂછે છે કે શું શું શરાબ પીવો એ રાઈટ-ટુ-પ્રાઈવસી હેઠળ આવી શકે? જેની વ્યાખ્યા સર્વોચ્ચ અદાલતે કરી છે.
એક અરજદાર અલય પટેલે સીધો પ્રશ્ર્ન ઉઠાવ્યો કે રાજય સરકારને આ પ્રકારના પ્રતિબંધ મુકવાનો કોઈ અધિકાર જ નથી. કારણ કે શરાબ એ કેન્દ્રના અધિકારનો વિષય છે. અમો શરાબબંધીના કાનૂનને પડકારતા નથી પણ રાઈટ-ટુ-પ્રાઈવસી હેઠળ અમારો અધિકાર માંગીએ છીએ.


Advertisement