હૃતિક રોશનને બેસ્ટ ફ્રેન્ડ ફોરેવર જણાવ્યો સુઝેન ખાન

11 January 2019 04:03 PM
Entertainment
  • હૃતિક રોશનને બેસ્ટ ફ્રેન્ડ ફોરેવર જણાવ્યો સુઝેન ખાન

Advertisement

ગઈકાલે ìતિક રોશનના બથૅરુડે પર તેની અેકસરુવાઈફ સુઝેન ખાને તેને બેસ્ટ ફ્રેન્ડ ફોરેવર કહયો હતો. સુઝેને બન્નેના ફોટો ઈન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કરીને તેને જન્મદિવસની શુભેચ્છા અાપી હતી. ìતિક ગઈકાલે ૪પ વષૅનો થયો.


Advertisement