બરફીલી સફર

14 December 2018 12:26 PM
India
  • બરફીલી સફર

Advertisement

કાશ્મીરના અનંતનાગમાં થયેલા ફ્રેશ સ્નોફોલને પગલે બરફ-અાચ્છાદિત રેલ્વે ટ્રેક પરથી પસાર થતી શ્રીનગર-બનિહાલ રેલ્વે.


Advertisement