તૈમુરની સ્માઈલ અને કયુટ અંદાજ

05 December 2018 02:32 PM
Entertainment
  • તૈમુરની સ્માઈલ અને  કયુટ અંદાજ

Advertisement

તૈમુર અલી ખાન સોમવારે પ્લેસ્કૂલમાં જતા દેખાયો હતો. તૈમુરના ચહેરા પરનું નિદોૅષ સ્મિત કેમેરામાં કેદ થઈ ગયું હતું.


Advertisement