સમાનતાને રોમેરોમમાં સિઘ્ધ કરનાર સંત -પરમ પૂજય પ્રમુખસ્વામી મહારાજ

03 December 2018 03:06 PM
Rajkot Dharmik
  • સમાનતાને રોમેરોમમાં સિઘ્ધ કરનાર સંત -પરમ પૂજય પ્રમુખસ્વામી મહારાજ

Advertisement

ભગવદ ગીતામાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ કહે છે : 'જે પુરૂષ મન ઈન્દ્રિયોને વશ કરે છે અને મનરુબુઘ્ધિથી પર અેવા પરમાત્માની અાત્યંતિક ઉપાસના કરે છે, અેવા સંતજન જ સૌમાં સમાનભાવ રાખે છે અને સવેૅ જીવરુપ્રાણી માત્રનંુ હિત કરવામાં રત રહે છે.' (૧રરુ૩) તુલસીદાસજી રામચરિતમાનસમાં શ્રીમુખના શબ્દો ટાંકે છે : નિંદા સ્તુતિ ઉભય સમ, મમતા મમ પદકુંજ, તે સજજન મમ પ્રાણપ્રિય, ગુણમંદિર સુખપુંજ. (ઉત્તરકાંડ). અથાૅત 'જેમને નિંદા અને સ્તુતિમાં સમતા છે, મારા ચરણકમળમાં મમતા છે, તે સંતજન તો મને પ્રાણથીય પ્રિય છે, અેવા સંત સવેૅ સદગુણોના મંદિર સમાન અને સુખપંુજ સમાન છે. સમાનતા અે ભગવાનની અેક વિશેષ ગુણસંપતિ છે. ગરીબ અને તવંગર, જય અને પરાજય, સુખ અને દુ:ખ, કચરો અને કંચન, અેવા અનેક સ્વંદ્વોમાં જેને સમતા રહે છે. તેને શ્રીમદ ભગવદ ગીતા યોગી અને ગુણાતીત કહે છે. પ્રમુખસ્વામી મહારાજે ભગવાનના અા સમત્વ યોગને પૂણૅપણે રોમેરોમમાં સિઘ્ધ કયોૅ છે. ઉંચ કે નીચ અેવી ભેદરેખા સિવાય સૌ તેમનો પ્રેમ પામે છે. રાજા કે રંક, સૌને સ્વામીશ્રીઅે પોતાના વાત્સલ્યમાં ઝબકોળેલા હતા. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપ્રમુખ બિલ કિલન્ટન સને ર૦૦૦માં પ્રમુખસ્વામી મહારાજને માયામીમાં મળ્યા ત્યારે પ્રથમ મુલાકાતે જ તેઅો અતિ પ્રભાવિત થયા હતા અને તેઅો ભારત અાવ્યા ત્યારે પોતાના નિધાૅરીત કાયૅક્રમમાં ફેરફાર કરીને, તા. પરુ૪રુર૦૦૧ના રોજ ગાંધીનગર ખાતે અક્ષરધામમાં સ્વામીશ્રીનાં દશૅને ખાસ અાવ્યા. તેઅોની સાથે અમેરિકાનાં વિખ્યાત ભારતીયો અને અન્ય પ૦ જેટલા મહાનુભાવો પણ હતા. શ્રી કિલન્ટન સ્વામીશ્રીને મળતાં ભાવસભર થઈ ગયા. સૌ સમક્ષ સ્વામીના ગુણાનુવાદ ગાતાં તેઅો સમય અને સ્થળ પણ ભૂલી ગયા હતા. સ્વામીશ્રીના દિવ્ય વ્યકિતત્વને બિરદાવીને શ્રી કિલન્ટને ભાવસભર હૈયે વિદાય લીધી અને માત્ર ૧પરુર૦ ફુટ દૂર ઉભેલી કાર સુધી પહોંચ્યા, હજુ તો શ્રી કિલન્ટનની સાથે અાવેલા અમેરિકાના ધુરંધર ભારતીયો પણ સ્વામીશ્રીને મળવા પ્રતિક્ષા કરી રહ્યા હતા. ત્યારે સ્વામીશ્રીની નજર કોઈને શોધી રહી હતી. અે હતા કચ્છના ગામડામાંથી અાવેલા કેટલાક સામાન્ય લોકો. અન્ય સૌ તો શ્રી કિલન્ટને ગાયેલા સ્વામીશ્રીના ગુણાનુવાદની હવામાં ઝૂમી રહ્યા હતા, પરંતુ સ્વામીશ્રી પર અેની કોઈ અસર નહોતી. શ્રી કિલન્ટન હજુ વિદાય પણ નહોતા થયા ત્યારે સ્વામીશ્રી તો કચ્છમાંથી અાવેલા ભૂકંપગ્રસ્ત સામાન્ય નાગરીકોને ઉમળકાભેર મળવામાં વ્યસ્ત થઈ ગયા હતા. બિલ કિલન્ટનને મળવામાં તેમના ચહેરા પર જે ભાવ હતો અે જ ભાવ અને ઉમળકો સોયલાના ગરીબ ભાવિક સીદીકભાઈ, સતીશભાઈ અને ખાવડાના જાદવજીભાઈ વગેરેને મળવામાં હતો. તેમના હાથ પોતાના હાથમાં લઈ સ્વામીશ્રી કહી રહ્યા હતા 'તબિયત પાણી તો સારા છે ને તમે અહીં અાવી ગયા તે બહુ સારું કયુૅ. તમે ભગવાન પર શ્રઘ્ધા રાખી છે તો ભગવાન તમારૂ કામ કરે છે.' અેમ કહેતાં સ્વામીશ્રીઅે તેમની સંભાવના કરી. તેમનો કચ્છ પાછા જવાનો કાયૅક્રમ પૂછયો, કચ્છમાં સેવાકાયૅ સંભાળતા જનકભાઈ દવેને બોલાવીને પૂછયું કે 'સીદીકભાઈ અને અાપ સૌ પાછા કેવી રીતે જશે તેમનું બસમાં જવાનું બુકીંગ કરાવ્યું છે કે નહી ?' પછી સ્વામીશ્રીઅે કહ્યું 'અેમને બેઠાં બેઠાં નહિ મોકલતા. અમે જશે તો થાક બહુ લાગશેે. સૂતાં સૂતા જાય અેમ કરજો.' અેક ક્ષણે વિશ્ર્વના માંધાતા, તો બીજી ક્ષણે સામાન્ય ગરીબો અને પીડિતો ! અે જ અમી નજર ! 'અાત્મવત સવૅભૂતેષૂ મંત્રને ચરિતાથૅ કરનાર સ્વામીશ્રીને સૌ વંદી રહ્યા. તા.૬રુ૧૧રુર૦૦પના રોજ ભારતના ધુરંધરોની ઉપસ્થિતિમાં દિલ્હીમાં સ્વામિનારાણ અક્ષરધામનું ઉદઘાટન થયા બાદ, તેના સજૅક, પ્રમુખસ્વામી મહારાજને અભિનંદન અાપવા દેશરુવિદેશના અનેક મહાનુભાવો તેમની પાસે અાવી રહ્યા હતા. તા. ૧૯રુ૧૧રુર૦૦પના રોજ પણ રાષ્ટ્રીય મહાનુભાવોની હારમાળા હતી. તેમાં રાષ્ટ્રપતિના અંગત સલાહકાર અને ભારતના પ્રખર વિજ્ઞાની ડો. વાય.અેસ.રાજન પણ હતા. તેઅોના ગયા પછી તરત અેક ભાઈ સ્વામીશ્રી પાસે અાવ્યા અને કહ્યું 'મારૂં નામ હેમરાજ છે. અમે સગરામ વાઘરીના ગામના વાઘરી છીઅે.' તેમને મળવાં જ સ્વામીશ્રી પ્રસન્નતાથી બોલી ઉઠયા 'અોહો તો તો તમારા બધા વાઘરી ભાઈઅોને અહીં લઈ અાવજો.' 'અહીં તો ઘણા વાઘરીભાઈઅો છે. હું બધાને વાત કરવાનો જ છું.' હેમરાજભાઈઅે વાત કરી. પછી સ્વામીશ્રીઅે ધીરે રહીને તેનો હાથ પકડીને પ્રેમથી પૂછયું 'દારૂરુબારૂનું વ્યસન તો નથી ને ?' અેમ કહેતાં સ્વામીશ્રીઅે તેમની સાથે અાત્મીયતા સાધીને ખૂબ અાશીવાૅદ અાપ્યા. રાષ્ટ્રપતિના વૈજ્ઞાનિક સલાહકાર કે સામાન્ય વ્યકિત, સૌ કોઈ સ્વામીશ્રીના અા પ્રેમનો સ્પશૅ અનુભવે છે. ભાવિ સમત્વ અે બુઘ્ધિનો ખેલ નથી. અે તો અેક સવોૅચ્ચ અાઘ્યાત્મિક સ્થિતિ છે. સાંકરીમાં અેક સાંજે સ્વામીશ્રી ઉતારેથી મંદિરે જતા હતા ત્યાં દરવાજાને સમાંતર જતી બંને પાળી પર લઘરવઘર વેશે હળપતિઅોરુદૂબળાઅો બેઠા હતા. તેમને જોઈ સ્વામીશ્રી ઉભા રહી ગયા પણ અે અાદિવાસીઅોને જાણે કંઈ જ પડી નહોતી. સ્વામીશ્રીઅે તેમને મોટેથી 'જય સ્વામિનારાયણ' કહ્યા. અેટલે સૌઅે તે તરફ જોયુ. દ્રષ્ટિ મળી કે સ્વામીશ્રીઅે વાત શરૂ કરી : 'તમારે બધાઅે દરરોજ મંદિરમાં દશૅને અાવી જવું. અા મંદિર ખાલી પટેલોનું નહી પણ અાપણું પણ છે. ઘડીરુબે ઘડી મંદિરે અાવો, ભજનમાં બેસો તો થાક ઉતરી જાય. ગામમાં બીજા લાભ લે ને તમે લોકો રહી જાઅો તો અમને અોછુું, લાગે માટે તમને કહીઅે છીઅે અને જે કોઈ વ્યસન કોઈ તે કાઢી નાંખવા.અા ચોમાસુ અાવે છે. મકાન સારા નહીં હોય તો પડી જશે, ચોમાસે ઘર ચૂઅે, શિયાળે ઠંડી વાય અને ઉનાળે તાપ લાગે. વ્યસન કરો તો જાણીને દુ:ખી થવાય અને અમે ગમે તેટલી મદદ કરીઅે કે સરકાર કરે તોય અાવી રીતે પૈસા ચાલ્યા જાય. અેટલે ત્યાંના ત્યાં રહેવાય. ન છાપરૂ સારૂ થાય, ન છોકરો ભણી શકે, અેના કરતાં તે વ્યસનમાંથી પૈસા બચ્યા હશે તો ઘર સારા થશે, છોકરા સારા કપડા પહેરશે અને સારૂં ભણીને અાગળ વધશે. અેમ તમારા જ ઉપયોગમાં અાવશે. અમે તમારી પાસેથી પૈસા માંગતા નથી. તમે તો મંદિરે અાવો તે ને હાથ જોડો અે અમારે મન લાખો રૂપિયા છે... ભગવાનના અા સમત્વ યોગને પૂણૅપણે રોમેરોમમાં સિઘ્ધ કયોૅ હતો અેવા બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજને તેમના ૯૮માં જન્મ જયંતિ મહોત્સવે કરોડો કરોડો નમન...


Advertisement