''રોટરી ગ્રેટર રાજકોટ'' કરશે ગુજરાતની સૌપ્રથમ સ્કીન બેંકની સ્થાપના

15 October 2018 07:19 PM
Rajkot
  • ''રોટરી ગ્રેટર રાજકોટ'' કરશે ગુજરાતની સૌપ્રથમ સ્કીન બેંકની સ્થાપના
  • ''રોટરી ગ્રેટર રાજકોટ'' કરશે ગુજરાતની સૌપ્રથમ સ્કીન બેંકની સ્થાપના

Advertisement

રોટરી ગ્રેટર રાજકોટ દ્વારા ગુજરાતની સૌપ્રથમ સ્કીન બેંકની સ્થાપના કરવામાં અાવશે. સમગ્ર ગુજરાતમાં રાજકોટ ખાતે સૌપ્રથમ સ્કીન બેંકની સુવિધા પ્રાપ્ત થશે. ભારતમાં દર વષેૅ દાઝી જવાના કારણે લગભગ ૭૦ લાખ લોકોને સારવાર લેવાની ફરજ પડે છે અને દાઝી જવાના કારણે માણસનું મૃત્યુ નથી થતું પરંતુ દાઝી જવાના કારણે ચામડી બળી જતાં ઈન્ફેકશન થાય છે પરંતુ દાઝી ગયેલા ભાગ પર તાત્કાલીક સ્કીન કવર કરી અાપવામાં અાવે તો ૮૦% લોકોની જીંદગી બચાવી શકાય છે. માણસ મૃત્યુ પછી જેમ અાંખ, કીડની, લીવર વગેરે અંગોનું ડોનેશન કરે છે, અે જ રીતે મૃત્યુ પછી સ્કીન ડોનેશન કરે અને તે સ્કીનને સ્કીન બેંકમાં યોગ્ય રીતે સાચવી રાખવામાં અાવે તો ઘણા બધા લોકો માટે જીવનદાનરૂપ સાબીત થાય. અા બાબતની ગંભીરતા અને જરૂરીયાતને ઘ્યાને લઈ રોટરી ગ્રેટર રાજકોટે સ્કીન બેંકની સ્થાપના રાજકોટ ખાતે કરવાનું સાહસ કયુઁ છે. રોટરી ગ્રેટર રાજકોટ અારોગ્ય ક્ષેત્રે રાજકોટમાં ખુબ જ સક્રિયપણે કાયૅ કરી રહી છે. થોડા સમય પહેલા રાજકોટ કેન્સર હોસ્પિટલ ખાતે લગભગ રૂા. ૧.પ૦ કરોડના ખચેૅ બ્રેકીથેરાપી મશીનની સુવિધા ઉભી કરી અાપી. તાજેતરમાં સિવિલ હોસ્પિટલ રાજકોટ ખાતે અેચ.અાઈ.વી. પોઝીટીવ દદીૅઅો માટે ડાયાલીસીસ મશીનની સુવિધા ઉભી કરી અાપી જે સૌરાષ્ટ્રમાં પ્રથમ અને અેક માત્ર અેચ.અાઈ.વી. પોઝીટીવ દદીૅઅો માટે ડાયાલીસીસ સુવિધા છે. બી.ટી. સવાણી હોસ્પિટલ ખાતે ડાયાલીસીસ મશીન ગરીબ તથા જરૂરતમંદ દદીૅઅોના હિતાથેૅ મુકાવી અાપ્યા છે. સમયાંતરે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું અેકઠું થયેલ બ્લડ સિવિલ હોસ્પિટલનાં જરૂરીયાતમંદ દદીૅઅો માટે ત્યાંની બ્લડ બેંકમાં જમા કરાવવામાં અાવે છે. નજીકના ભવિષ્યમાં બી.ટી.સવાણી હોસ્પિટલ ખાતે અાશરે રૂા. ૧.પ૦ કરોડના ખચેૅ સીટી સ્કેન મશીન મુકવામાં અાવશે. રોટરી ગ્રેટર રાજકોટની અારોગ્યલક્ષી સેવાઅોમાં સ્કીન બેંક યશકલગીરૂપ પ્રોજેકટ રહેશે અને બહુ ટુંકા સમયગાળામાં રાજકોટ ખાતે અા સુવિધા શરૂ કરી અાપવા માટ ેરોટરી ગ્રેટર રાજકોટનાં પ્રસેસીડન્ટ શ્રી યશ રાઠોડ, સેક્રેટરી શ્રી રવિ ચોટાઈ, રોટેરીયન ડો. સંજીવ નંદાણી, ડો. કેતન બાવીસી અને અમિત રાજા સહિત કલબનાં સભ્યો જહેમત ઉઠાવી રહયા છે.


Advertisement