કાગવડ થી ખોડલધામ પદયાત્રામાં ભકતો ઉમટી પડયા

11 October 2018 06:41 PM
Rajkot

માતાજીના રથની અાગેવાનીમાં માતાજીના ગરબા ગાતા માઈ ભકતો પહોંચ્યા ખોડલધામ : નવરાત્રી દરમિયાન દરરોજ માતાજીના અલગરુઅલગ શણગાર, હવન અને ઘ્વજારોહણ કરી ભકતો કરશે માતાજીની અારાધના : કાગવડ ગામથી ખોડલધામ પદયાત્રાના માગૅ પર શણગાર : નરેશભાઈ પટેલના હસ્તે પદયાત્રાનું કરાયંુ પ્રસ્થાન

Advertisement

રાજકોટ તા. ૧૧ નવરાત્રી પવૅ માતાજીની અારાધના કરવા માટેનો સવૅશ્રેષ્ઠ સમય હોય છે. ખોડલધામ ટ્રસ્ટની સ્થાપના થયા બાદ વષૅ ર૦૧૧થી અાસો મહિનાના પહેલા નોરતે ખોડલધામ સુધી પદયાત્રાનું અાયોજન કરવામાં અાવે છે. અા વષેૅ પણ ભવ્ય પદાયાત્રાનું અાયોજન કરવામાં અાવ્યું હતું. પ્રથમ નોરતે સવારે ૮ કલાકથી કાગવડ ગામથી નરેશભાઈ પટેલે પદયાત્રાનું પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું. પદયાત્રામાં પ્રતિવષૅની જેમ અા વષેૅ પણ અાગળ માતાજીનો રથ સાથે ભકતો માતાજીના ગરબાનંુ ગાન કરતા ખોડલધામ પહોંચ્યા હતા. ખોડલધામ ખાતે ભકતો માટે અલ્પાહારની વ્યવસ્થા કરવામાં અાવી હતી. ત્યારબાદ માતાજીને ઘ્વજારોહણ વિધિ કરવામાં અાવી હતી. નવરાત્રીના પંથમ નોરતે કાગવડ ગામથી સવારે ૮રુ૦૦ કલાકથી ખોડલધામ સુધીની પદયાત્રાનો પ્રારંભ થયો હતો. અા રથયાત્રામાં મોટી સંખ્યામાં લેઉવા પટેલ સમાજના લોકો સહભાગી બન્યા હતા. ખોડલધામ પદયાત્રામાં માતાજીના રથની અાગેવાની પાછળ ભાવિકો કાગવડ ગામથી ખોડલધામ પહોંચ્યા. ખોડલધામ પહોંચ્યા બાદ ભાઈ ભકતો માટે ફરાળ અને નાસ્તાની વ્યવસ્થા ખોડલધામ ટ્રસ્ટ દ્રારા કરવામાં અાવી હતી. કાગવડ ગામથી લઈને ખોડલધામ સુધીના પદયાત્રાના અાખા રુટ પર સેવા અાપતા સ્વયંસેવકો ખડેપગે રહ્યા હતા. શ્રી ખોડલધામ ટ્રસ્ટ દ્રારા સતત સાત વષૅથી અાસો મહિનાની નવરાત્રિના પહેલા નોરતે પદાયાત્રા નીકળે છે. અા વખતે પણ કાગવડ ગામથી ખોડલધામ મંદિર સુધીની બે કિલોમીટરની પદયાત્રા નીકળી હતી. પદયાત્રા સમયે સમસ્ત કાગવડ ગામ અને પદયાત્રાનો માગૅ શણગારમાં અાવ્યો હતો. નોરતાની પ્રથમ અારતીમાં ખોડલધામ ટ્રસ્ટના ચેરમેન નરેશભાઈ પટેલ અને ટ્રસ્ટીઅો તથા લેઉવા પટેલ સમાજના લોકો બહોળી સંખ્યામાં જાેડાયા હતા. પ્રથમ નોરતે સવારે ૯ વાગ્યેથી નરેશભાઈ પટેલના અઘ્યક્ષસ્થાને યજ્ઞશાળામાં હવનનું અાયોજન કરવામાં અાવ્યું હતું. નવરાત્રી દરમિયાન દરરોજ ખોડલધામ પરિસરના હવનકુંડમાં હવન કરાશે. તથા ભકતો દ્રારા દરરોજ ઘ્વજારોહણ કરવામાં અાવશે. પદયાત્રાની વ્યવસ્થા જેતપુર, ધોરાજી, ગોંડલ, ઉપલેટા, રાજકોટ, જામનગર, અમરેલી, ગીરરુસોમનાથ અને જૂનાગઢ ખોડલધામ સમિતિના સ્વયંસેવકોઅે સંભાળી હતી. ખોડલધામ ટ્રસ્ટે ર૦૧૧ થી અાસો મહિનાના પહેલા નોરતે ખોડલધામ સુધીની પદયાત્રાનો પ્રારંભ કયોૅ હતો. જે ક્રમ અા વષૅના અાસો મહિનાના પહેલા નોરતે પણ ચાલુ રહ્યો હતો. નવરાત્રીના નવેરુનવ દિવસ દરમ્યાન માતાજીને અવનવા શણગાર કરવામાં અાવશે અને સાથો સાથ મંદિર પરીસર લાઈટીગથી ઝળહળી ઉઠશે.


Advertisement