ભારત-ઉઝબેકીસ્તાન વચ્ચે ફાર્માસ્યુટીકલ ક્ષેત્રે બે કરાર

10 October 2018 04:43 PM
India
  • ભારત-ઉઝબેકીસ્તાન વચ્ચે ફાર્માસ્યુટીકલ ક્ષેત્રે બે કરાર

કેન્દ્રીયમંત્રી મનસુખ માંડવીયાએ દસ્તખત કર્યા

Advertisement

ભારત અને ઉઝબેકીસ્તાન બંને દેશો વચ્ચે તારીખ 1લી ઓકટોબર રોજ મહત્વનાં બે જુદા-જુદા કરારો પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવેલ છે. આ કરાર પર ભારત તરફેથી મંત્રી શ્રી મનસુખભાઈ માંડવીયાએ તથા ઉઝબેકીસ્તાન તરફથી તેના સ્વાસ્થ્ય મંત્રી શ્રી અલીશર શદમનોવ તરફથી હસ્તાક્ષર કરવામાં આવેલ છે.
આ કરારોમાં ફાર્માસ્યુટીકલ અને બાયોફાર્માસ્યુટીકલ ઈન્ડસ્ટ્રીઝનાં વિકાસ તથા અંદરોઅંદર વેપાર તથા સહકાર વધારવા અંગે કરવામાં આવેલ છે.
આ એમઓયુથી બંને દેશો દ્વારા ઉઝબેકીસ્તાનનાં એડીજાન ક્ષેત્રમાં ઉઝબેક- ભારતીય ફ્રી ફાર્માસ્યુટીકલ ઝોનની સ્થાપના કરવા માટે સંમતિ થઈ, જેમાં મોટી સંખ્યામાં પ્રોત્સાહન પુરું પાડી અને પ્રાથમીક આવશ્યકતાઓને સુવિધાજનક બનાવી નવી ફાર્મા ઈન્ડસ્ટ્રીઝની સ્થાપના કરવા માટે સુવિધા મળશે. એનાથી બંને દેશો વચ્ચે દવા બનાવવાનો કાચો માલસામાન સહીત દવા ઉત્પાદનોની ઈમ્પોર્ટ અને એકસપોર્ટ માટે વેપાર રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા, કાનુની અને નિયમન આવશ્યકતાઓ ઉપર જાણકારી માટે આદાન-પ્રદાનની સુવિધા મળશે.
બંને દેશો મેડીસીનલ પ્લાન્ટસ અને ટ્રેડીશન મેડીસીન્સનાં કાચા માલની પ્રોસેસ પેકેજીંગ સામગ્રી તથા દવાઓનાં નવા આધુનિક ઉત્પાદન ક્ષમતાઓ માટે નિર્માણ માટે પણ સહમત થયા છે. આ એમઓયુ ફાર્મા ઉત્પાદનોનાં સંશોધન અને વિકાસનાં ક્ષેત્રો માટે ભારત અને ઉઝબેકીસ્તાનની વચ્ચે સહયોગનાં સ્તરે વધારો તથા ભારતીય ફાર્માસ્યુટીકલ અને બાયોફાર્માસ્યુટીકલ્સ કંપનીઓને ફ્રી ફાર્માસ્યુટીકલ ઝોનમાં રોકાણ કરવા માટે મદદ કરશે.
આ એમઓયુ પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી અને ઉઝબેકીસ્તાન ગણરાજયનાં રાષ્ટ્રપતિ શ્રી શાવકાત મીર્ઝીયોયેવની ઉપસ્થિતિમાં સહી કરવામાં આવેલ હતી.


Advertisement