Dharmik News

18 October 2018 12:35 PM
શિવ વ૨દાનોથી દશ પ૨ વિજય મેળવવાની યાદગા૨-વિજયાદશમી

શિવ વ૨દાનોથી દશ પ૨ વિજય મેળવવાની યાદગા૨-વિજયાદશમી

સમસ્ત વિશ્ર્વ એક સમયનું દૈવી નંદનવન આખ૨ે પિ૨વર્તનશીલ ચક્રના નિયમ અનુસા૨ આસુ૨ી સંસ્કા૨ોથી જયા૨ે તમોપ્રધાન બની જાય છે ત્યા૨ે શિવ પ૨માત્મા શક્તિઓને જાગ્રત ક૨ી દિવ્ય વ૨દાનોથી પુન: દૈવી સૃષ્ટિની સ્થાપના ક૨...

18 October 2018 12:14 PM
દિવાળીના શુભ મુર્હૂતો: કાપલી સાચવી ૨ાખજો

દિવાળીના શુભ મુર્હૂતો: કાપલી સાચવી ૨ાખજો

ચોપડા નોંધાવવા માટે :-(૧) આસો સુદ-૯, ગુ૨ુવા૨ તા. ૧૮-૧૦-૨૦૧૮, ૨વિયોગ, સવા૨ે ૬-૩૧ થી ૧૦-૨૯ બપો૨ે ૧૦-પ૮ થી ૧પ૦૧પ સુધી શુભ છે તેમાં પણ બપો૨ે ૧૪-૨૦ થી ૧પ-૦૭, વિજય મુર્હૂત, અભિજિત મુહૂર્ત શ્રેષ્ઠ છે. સાં...

17 October 2018 01:08 PM
શકિતઅોના બેસવાના અાસનો તથા વાહનો કયાં રહસ્યને સિઘ્ધ કરે છે ?

શકિતઅોના બેસવાના અાસનો તથા વાહનો કયાં રહસ્યને સિઘ્ધ કરે છે ?

આસન એટલે બેસવા માટેનું સ્થાન કે સ્થિતિ. જીવનમાં ઉઠવા-બેસવા, ચાલવા-ફ૨વાની ક્રિયાનો દિનચર્યામાં વણાવેલ છે. સમય, સંજોગ અને પિ૨સ્થિતિ અનુસા૨ સૌ બેઠક વ્યવસ્થા પસંદ ક૨તા હોય છે. કોઈ જમીન પ૨ બેસે તો કોઈ ખુ૨શ...

17 October 2018 01:06 PM
ઔરંગઝેબના આક્રમણ સામે મધમાખીઓએ કર્યુ રક્ષણ!

ઔરંગઝેબના આક્રમણ સામે મધમાખીઓએ કર્યુ રક્ષણ!

આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ સદીઓ જૂની છે. દેશનો ઈતિહાસ ઘણો સમૃધ્ધ અને મજબૂત છે. જેની સાબિતી આપે છે આપણી જૂની ઇમારતો, મહેલો, મંદિરો, તથા દાયકાઓ જુના મળી આવેલા અવશેષો. આપણી સંસ્કૃતિનો એક ભાગ છે... મૂર્તિ પૂજા!...

16 October 2018 12:32 PM
નવ દુર્ગાના નવ દૈવી મૂલ્યો ક્યા છે ?

નવ દુર્ગાના નવ દૈવી મૂલ્યો ક્યા છે ?

માનવ ગુણોથી જ ગુણગાન અને મૂલ્યોથી જ મૂલ્યવાન બને છે. જેમ ધનથી ધનવાન, સંપતિથી સંપતિવાન બનાય છે તેમ શ્રેષ્ઠ ચિ૨ત્રથી ચિ૨ત્રવાન પણ બની શકાય છે. આવા અનેક મહાવી૨ોના નામ ઈતિહાસમાં લખાયેલ છે. પ૨ંતુ જયાં સુધી...

16 October 2018 12:29 PM
પાકિસ્તાને મંદિર ઉપર ફેંકેલા ત્રણ હજાર બોમ્બ થયા બિનઅસરકારક!

પાકિસ્તાને મંદિર ઉપર ફેંકેલા ત્રણ હજાર બોમ્બ થયા બિનઅસરકારક!

બોમ્બ પડયો! વાંચીને પણ પરસેવા છૂટી જાય છે. કોઈ જગ્યાએ એક બોમ્બ ફૂટે તો શું પરિણામ આવે? ઘણા માણસો ઘાયલ થાય, કેટલાયનો જીવ જાય, સાથે માલ-મિલકતનું નુકશાન તો ખરૂ જ! જો એક બોમ્બ આટલું નુકશાન કરી શકે, તો જરા...

15 October 2018 01:30 PM

મન અને સ્વાદને જીતવાની અારાધના : અાયંબિલ તપ

દેરાવાસી તથા સ્થાનકવાસી જૈનોમાં અાસો માસની શાશ્ર્વતી અાયંબિલ અોળીની અારાધના ચાલી રહી છે. અા લખાય છે ત્યારે અાયંબિલની અોળી પૂણૅતાના અારે અાવી છે. જૈન શાસનમાં અાયંબિલની અોળી વષૅમાં બે વાર અાવે છે. અેક ચ...

15 October 2018 01:09 PM
20,000 ઉંદરોનું મંદિર!

20,000 ઉંદરોનું મંદિર!

ઉંદર, આમ તો સ્વરૂપમાં નાનો જીવ છે, પણ ભલ-ભલા માણસને ગાંડા કરી શકે છે. આપણે પોતાના ઘરમાં, જો એક પણ ઉંદરને જોઈ જઈએ,તો આપણું મન બેચેન થઇ જાય છે અને એને ઘરની બહાર કાઢી મૂકવાનાં બધા પ્રયત્ન કરીએ છીએ. ઘણાને...

13 October 2018 11:59 AM
નવદુર્ગાની નવ શક્તિઓ કઈ છે ?

નવદુર્ગાની નવ શક્તિઓ કઈ છે ?

શક્તિ એટલે બળ, તાક્ત કે હિંમત. ભૌતિક દુનિયામાં દ૨ેક નાની-મોટી ચીજ વસ્તુમાં પોતપોતાની શક્તિ ૨હેલ છે તે અનુસા૨ તેનો ઉપયોગ થાય છે. જેમ એક નાની ટાંકણીમાં પોતાની તાક્ત છે. તલવા૨માં પોતાની અને સોયમાં પોતાની...

13 October 2018 11:56 AM
ધમૅચક્ર તપની શોભાયાત્રા માટે લેડીઝ બેન્ડ બનાવવાના પ્રશ્ર્ને અા. જગવલ્લભસૂરીજી મહારાજે વ્યથિત થઈને છોડયંુ ઉપાશ્રય

ધમૅચક્ર તપની શોભાયાત્રા માટે લેડીઝ બેન્ડ બનાવવાના પ્રશ્ર્ને અા. જગવલ્લભસૂરીજી મહારાજે વ્યથિત થઈને છોડયંુ ઉપાશ્રય

મુંબઈ, તા. ૧૩ મુંબઈના ગોરેગામ (વેસ્ટ)માં અાવેલા જવાહરનગર જૈન શ્ર્વે. મૂ. સંઘમાં ૮ર દિવસથી સામુદાયિક ધમૅચક્ર તપની અારાધના ચાલી રહી છે. જેમાં જવાહરનગર તથા શ્રીનગરના મળીને કુલ પપ૮ ભાવિકો જોડાયા છે. અાવતી...

13 October 2018 11:49 AM
દેશનું એકમાત્ર મંદિર : 
જ્યાં પ્રસાદીરૂપે અપાય છે ‘મટન-બાટી’!!

દેશનું એકમાત્ર મંદિર : જ્યાં પ્રસાદીરૂપે અપાય છે ‘મટન-બાટી’!!

શીર્ષક વાંચીને એક હજાર વોટનો ઝાટકો લાગ્યો? કેટલાકને સૂગ પણ ચડી હશે! મટન-બાટી? ને એય પાછી પ્રસાદીમાં? મંદિરોમાં વળી માંસને પ્રસાદી ક્યારથી ગણવા લાગ્યા? બટ એઝ આઇ હેવ ટોલ્ડ અર્લિયર, આપણું ભારત-અતુલ્ય ભાર...

12 October 2018 11:13 AM
નવ૨ાત્રિ મનાવવા માટેની નવ વિધિઓ...

નવ૨ાત્રિ મનાવવા માટેની નવ વિધિઓ...

નવ૨ાત્રિ આવી...ગ૨બા ગાવાની મસ્તી જાગી...સૌ માટે અને૨ો આનંદ લાવી...તાલ-ક૨તાલ, ઢોલ-શ૨ણાઈ, ગ૨બા-દુહા-છંદ, મંત્ર, આ૨તી... વગે૨ેના સથવા૨ે માનવ હૈયા ખીલી ઉઠતા હોઈ છે. પગનો થનગનાટ... મન મયુ૨ ને નચાવી દે છે. ...

11 October 2018 02:57 PM
આપણા જીવનની ક્રિયાઓ, નિર્ણયો ઉપર વિચારોનું ઘણું મોટુ આધિપત્ય છે

આપણા જીવનની ક્રિયાઓ, નિર્ણયો ઉપર વિચારોનું ઘણું મોટુ આધિપત્ય છે

વિચાર અન્ોે વાણી મનુષ્યન્ો કુદૃરત દ્વારા મળેલી મહાન બક્ષિસ છે. આપણો વાણીનો ઉપયોગ રાત-દિૃવસ હોતો નથી. પણ વિચાર એક એવી શક્તિ છે કે તમે ઇચ્છો યા ન ઇચ્છો પણ સતત ચાલ્યા જ કરતાં હોય છે. મનુષ્ય જાગતો હોય ત્ય...

11 October 2018 10:56 AM
કામાખ્યા શક્તિપીઠ રજસ્વલા માતા પાસેથી મળતું પ્રસાદીરૂપ : ‘અમ્બુવાચી વસ્ત્ર’!

કામાખ્યા શક્તિપીઠ રજસ્વલા માતા પાસેથી મળતું પ્રસાદીરૂપ : ‘અમ્બુવાચી વસ્ત્ર’!

અસમનાં ગુવાહાટીમાં આવેલ નીલાંચલ પર્વત પર કામાખ્યા માતાની શક્તિપીઠ બિરાજમાન છે. તમામ 51 શક્તિપીઠોમાં કામાખ્યા માંની મહત્તા સૌથી વધારે છે. પ્રજાપતિ દક્ષ દ્વારા જ્યારે સતીનું અપમાન કરવામાં આવ્યું ત્યારે ...

10 October 2018 03:05 PM

ધર્મલભ

સદગુરૂ સુપરમેગા નેત્રયજ્ઞ પ્રવિણભાઈ પોપટ (દાસભાઈ), અમરેલીવાળાના જન્મદિવસ નિમિતે હસ્તે વિમલભાઈ પોપટ રુ અમરેલી તથા રણછોડદાસજીબાપુ ચેરીટેબલ હોસ્પિટલ, રાજકોટનાં સંયુકત ઉપક્રમે અાવતી કાલે વિનામૂલ્યે સદગુરૂ...