Dharmik News

17 December 2018 05:08 PM

વિરાણી પૌષધશાળામાં મૌન અેકાદશી નિમિતે ધમૅ અારાધના

રાજકોટ, તા. ૧૭ પૂ. ધીરગુરૂદેવના અાજ્ઞાનુવતીૅ બા.બ્ર. પૂ. વિમળાજી મ.સ. અાદિ ઠાણારુ૩, વૈશાલીનગર ઉપાશ્રયેથી વિહાર કરી સોમવારના તા. ૧૭ના સ્થાનકવાસી જૈન મોટા સંઘ વિરાણી ઉપાશ્રયે પધારેલ છે. સોમવારના મૌન અેક...

17 December 2018 05:06 PM
બુધવારે શ્રી વાસુપૂજય સ્વામી જિનાલયની બીજી વષૅગાંઠ ભવ્ય રીતે ઉજવાશે : ધજારોહણ, સત્તરભેદી પૂજા

બુધવારે શ્રી વાસુપૂજય સ્વામી જિનાલયની બીજી વષૅગાંઠ ભવ્ય રીતે ઉજવાશે : ધજારોહણ, સત્તરભેદી પૂજા

રાજકોટ, તા. ૧૭ જિનશાસન પ્રભાવક અા.ભ.પૂ. શ્રી જયશેખરસૂરીજી મ. પ્રેરીત શ્રી વાસુપૂજયસ્વામી જિનાલય (જય ગોપાલ ચોક, સાધુ વાસવાણી રોડ)ના અાંગણે અાગામી તા. ૧૯મીના બુધવારે બીજી સાલગીર ભવ્ય રીતે ઉજવવામાં અાવના...

17 December 2018 05:04 PM

સોનગઢથી શત્રુંજય તીથૅ છ'રી પાલિત પદયાત્રા સંઘનું અાયોજન: તા. ર૭ના યાત્રા તથા માળારોપણ

રાજકોટ તા. ૧૭ શાસન પ્રભાવક અા.શ્ર. શ્રી ઈન્દ્રસેનસૂરિજી મ., અા. શ્રી વિશ્ર્વસેનસૂરીશ્ર્વરજી મ., પંન્યાસ શ્રી હષિૅલસેન વિ.મ. અાદિઠાણા તથા સા.શ્રી પીયુષપ્રજ્ઞાશ્રીજી મ. અાદિ ઠાણા, સા.શ્રી નીધિયશાશ્રીજી ...

17 December 2018 05:01 PM

પૂ. પ્રમુખસ્વામી મ.ના ૯૮મા જન્મજયંતિ મહોત્સવની ફલશ્રુતિ : ઈતિહાસ રચાયો

રાજકોટ, તા. ૧૭ વિશ્ર્વવિભૂતિ પૂ. પ્રમુખસ્વામી મ.ના ૯૮મા જન્મોત્સવની રાજકોટ અાંગણે તા. પથી તા. ૧પ ડિસે. સુધી માધાપરરુમોરબી બાયપાસ રોડ પર પ૦૦ અેકરની વિશાળ ભૂમિ પર યોજાયેલ જેનો લાભ ર૦ લાખ લોકોઅે લીધો હતો...

17 December 2018 04:31 PM
બુધવારે ઈદેગોષિયાનંુ જૂલુસ સાનોશોકતથી નિકળશે

બુધવારે ઈદેગોષિયાનંુ જૂલુસ સાનોશોકતથી નિકળશે

રાજકોટ તા. ૧૭ રાજકોટમાં દર વષૅની જેમ ચાલુ વષેૅ પણ અાગામી બુધવારે મુસ્લિમ સમાજ દ્રારા ‘ઈદે ગોષિયા’નું જૂલુસ સાનોશોકતથી કાઢવામાં અાવનાર છે. અા અંગેની તડામાર તૈયારીઅો શરૂ કરી દેવામાં અાવી છે....

17 December 2018 04:22 PM
તા.૧૯ તથા તા.ર૦ ના સ્વામિનારાયણ મંદિરનો  ૧પમો વાષિૅક પાટોત્સવ વિવિધ કાયૅક્રમો સાથે ભવ્ય રીતે ઉજવાશે

તા.૧૯ તથા તા.ર૦ ના સ્વામિનારાયણ મંદિરનો ૧પમો વાષિૅક પાટોત્સવ વિવિધ કાયૅક્રમો સાથે ભવ્ય રીતે ઉજવાશે

રાજકોટ તા.૧૭ સદગુરૂ શ્રી મુકતાનંદ સ્વમીની સત્સંગ પ્રત્યેની દ્રઢ નિષ્ઠાને લઈને શ્રીજી મહારાજે વચનામૃતમાં પણ સ્વામીને યાદ કયાૅ છે. જેમના સ્મરણ માત્રથી અંત:કરણના દૂષિત સંકલ્પ પણ શાંત થઈ જાય છે અેવા સદગુર...

17 December 2018 04:21 PM

બુધવારે ગીતા જયંતી : ભાગવત ગીતાનું મહાત્મ્ય

અાગામી તા. ૧૯મીના ગીતા જયંતિ છે. અા સંસારના બધા જ દુ:ખોમાંથી છુટવાનો સરળ ઉપાય અેટલે ગીતા, ગીતાને વેદો કરતા પ્રણ ઉતમ ગણવામાં અાવે છે. કારણ વેદોને સમજવા માટે ઉંડો અભ્યાસ કરવો પડે પરંતુ શ્રીમદ ભાગવત ગીતા...

17 December 2018 03:17 PM

ધૂન-ભજન-સંતવાણી

રાજકોટ સોની બજાર પાસે અાવેલ કામનાથ મહાદેવ ચોક કામનાથ મહાદેવ મંદિરના સત્સંગ હોલમા દર સોમવારે રાત્રે ૧૦ કલાકે ધૂનરુભજન અને સંતવાણીનો કાયૅક્રમ રાખેલ છે તેમજ બ્રહહ્માંડ સંસ્કૃત વેદ પાઠશાળા ખાતે ગુરૂજી હષૅ...

17 December 2018 01:05 PM
રાષ્ટ્રસંત પૂ. નમ્રમુનિ મ. અાદિ ઠાણાનો અાજે જૂનાગઢ તરફ વિહાર : ભાવિકો જોડાયા

રાષ્ટ્રસંત પૂ. નમ્રમુનિ મ. અાદિ ઠાણાનો અાજે જૂનાગઢ તરફ વિહાર : ભાવિકો જોડાયા

રાજકોટ, તા. ૧૭ રાષ્ટ્રસંત પૂ. નમ્રમુનિ મહારાજ અાદિ ઠાણા તથા પૂ. મહાસતીવૃંદ અાજે સવારે રાજકોટથી જૂનાગઢ તરફનો વિહાર શરૂ કયોૅ છે. રાષ્ટ્રસંત પૂ. નમ્રમુનિ મ.ના સાંનિઘ્યમાં ભવ્ય ચાતુમાૅસ સંપન્ન થયેલ છે. તે...

15 December 2018 05:34 PM

શ્રી શંખેશ્ર્વર પાશ્ર્વૅનાથ જિનાલયની મંગળવારે સાતમી સાલગીરી ભવ્ય રીતે ઉજવાશે : સત્તરભેદી પૂજા

રાજકોટ, તા. ૧પ જિનશાસન પ્રભાવક અા.ભ.પૂ. શ્રી જયશેખરસૂરીશ્ર્વરજી મહારાજ પ્રેરીત શ્રી શંખેશ્ર્વર પાશ્ર્વૅનાથ જિનાલય (કૃષ્ણનગર, સ્વામિનારાયણ ચોક)ના અાંગણે અાગામી તા. ૧૮મીના મંગળવારે સાતમી સાલગીરી અનેરા ધ...

15 December 2018 05:34 PM

શ્રી શંખેશ્ર્વર પાશ્ર્વૅનાથ જિનાલયની મંગળવારે સાતમી સાલગીરી ભવ્ય રીતે ઉજવાશે : સત્તરભેદી પૂજા

રાજકોટ, તા. ૧પ જિનશાસન પ્રભાવક અા.ભ.પૂ. શ્રી જયશેખરસૂરીશ્ર્વરજી મહારાજ પ્રેરીત શ્રી શંખેશ્ર્વર પાશ્ર્વૅનાથ જિનાલય (કૃષ્ણનગર, સ્વામિનારાયણ ચોક)ના અાંગણે અાગામી તા. ૧૮મીના મંગળવારે સાતમી સાલગીરી અનેરા ધ...

15 December 2018 05:33 PM
પૂ. ઈન્દુબાઈ મ.ની શિષ્યાઅોનો જૂનાગઢમાં પ્રવેશ

પૂ. ઈન્દુબાઈ મ.ની શિષ્યાઅોનો જૂનાગઢમાં પ્રવેશ

સૌરાષ્ટ્રના સિંહણ, વચન સિઘ્ધિકા, તીથૅસ્વરૂપા પૂ. ઈન્દુબાઈ મ.ના સુશિષ્યા પૂ. રંજનબાઈ મહાસતીજી તથા પૂ. સોનલબાઈ મ. અાદિ ઠાણારુ૪ અાજે જૂનાગઢ મુકામે પધારતા જૂનાગઢ સ્થા. જૈન સંઘમાં ધમોૅલ્લાસ છવાયો છે. જૂનાગ...

15 December 2018 05:31 PM

પૂ. ધીરજમુનિ મ.નો પ્રવેશરુસ્વાગત સમારોહ

રાજકોટ, તા. ૧પ શ્રી બૃહદ રાજકોટ સ્થાનકવાસી જૈન સંઘના ઉપક્રમે શ્રી સ્થા. જૈન મોટા સંઘરુવિરાણી પૌષધશાળાના પ્રાંગણે પૂ. શ્રી ધીરરુગુરૂદેવનો મંગલ પ્રવેશરુસ્વાગત સમારોહ જૈન અગ્રણી જીતુભાઈ બેનાણીની અઘ્યક્ષત...

15 December 2018 05:30 PM
સોમવારે અચલગચ્છમાં તથા બુધવારે તપગચ્છ જૈન સંઘમાં મૌન અેકાદશી ઉજવાશે: અનેરો મહિમા

સોમવારે અચલગચ્છમાં તથા બુધવારે તપગચ્છ જૈન સંઘમાં મૌન અેકાદશી ઉજવાશે: અનેરો મહિમા

રાજકોટ તા.૧પ અાગામી તા.૧૭ના અચલગચ્છ જૈન સંઘમાં તથા તા.૧૯ના તપાગચ્છ સંઘમા મૌન અેકાદશી પવૅ ઉજવાશે. મૌન અેકાદશી પ્રભુ વીરે સંયમ ગ્રહણ કયાૅ પછી સાડા બાર વષૅ સુધી કઠોર સાધના કરી સમયના અા સેતુ દરમ્યાન પ્રભુ...

15 December 2018 05:29 PM
મણિયાર દેરાસરે શ્રી પાશ્ર્વૅનાથ પ્રભુના જન્મરુદીક્ષા કલ્યાણક નિમિત્તે પોષદશમીના સામુહિક અઠ્ઠમ તપની અારાધના

મણિયાર દેરાસરે શ્રી પાશ્ર્વૅનાથ પ્રભુના જન્મરુદીક્ષા કલ્યાણક નિમિત્તે પોષદશમીના સામુહિક અઠ્ઠમ તપની અારાધના

રાજકોટ, તા. ૧પ શ્રી રાજકોટ જૈન તપગચ્છ સંઘ સંચાલિત શ્રી ચિંતામણી પાશ્ર્વૅનાથ જિનાલય(મણિયાર દેરાસર)ના અાંગણે અાગામી માગસર વદ ૯રુ૧૦રુ૧૧ના પોષ દશમીના પાશ્ર્વૅ પ્રભુના જન્મ તથા દીક્ષા કલ્યાણક નિમિત્તે સામુ...

Advertisement
Advertisement